Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Wkład pacjenta

ELF przekazuje głos pacjentów dla działań European Respiratory Society (ERS). ERS to towarzystwo medyczne, które wydaje wytyczne, finansuje i publikuje badania, prowadzi kursy i organizuje konferencje dla pracowników służby zdrowia z branży zdrowia i chorób płuc. Osoby z chorobami płuc mogą zaangażować się za pośrednictwem ELF, aby sprawić, że głos pacjentów zostanie uwzględniony w działalności ERS.    

Jeśli jest Pan/i zainteresowany/a jedną z tych możliwości, prosimy o kontakt z info@europeanlung.org.

 • European Patient Ambassador Programme (EPAP)

  Czy chciałby Pan/chciałaby Pani wykorzystać swoje doświadczenia do poprawy jakości opieki zdrowotnej?

  EPAP to bezpłatne zasoby edukacyjne online, opracowane, aby pomóc pacjentom i ich opiekunom zyskać wiedzę i pewność, pozwalające zaangażować się w różne obszary zaangażowania pacjenta. Moduły szkoleniowe omawiają:

  • Wyszukiwanie informacji
  • Rzecznictwo
  • Wytyczne
  • Badania naukowe
  • Polityka dotyczącą zdrowia 
  • Działalność mediów 

  Aby dowiedzieć się więcej i zarejestrować się, należy odwiedzić stronę internetową EPAP.

 • Siły zadaniowe ERS

  Poglądy pacjentów należy umieścić w centrum służby zdrowia, pomagając opracować nowe wytyczne i twierdzenia o ważnych tematach dotyczących chorób płuc.

  Może Pan/i mieć swój wkład na każdym etapie wytycznych ERS poprzez:

  • Pomoc w identyfikacji tematów, którymi należy się zająć
  • Wypełnianie ankiet, aby zrozumieć doświadczenia pacjentów
  • Przeglądanie dokumentów ERS i pomoc w przygotowaniu wersji dla pacjentów i społeczeństwa
  • Aby dowiedzieć się więcej o wytycznych angażujemy się w siły zadaniowe.
 • Kongres ERS

  Pomóż pracownikom służby zdrowia podnieść świadomość doświadczeń pacjentów, przemawiając na największej na świecie konferencji dotyczącej chorób płuc.

  Informacje od pacjentów i opiekunów przekazywane na konferencjach mogą zmienić sposób myślenia profesjonalistów o wpływie chorób płuc na codzienne życie. Każdego roku określamy, w których sesjach mogliby uczestniczyć pacjenci:

  • Prezentując doświadczenia pacjentów w trakcie pogadanek naukowych 
  • Uczestnicząc w grupach dyskusyjnych z profesjonalistami, aby powiedzieć im, co jest ważne

  Jeśli jest Pan/i zainteresowany/a wygłoszeniem mowy na kongresie ERS, prosimy zarejestrować się w  European Patient Ambassador Programme (EPAP) i dołączyć do naszej społeczności ambasadorów pacjentów. Możliwości zaangażowania zostaną ogłoszone na stronie EPAP w LinkedIn grupa.

 • Kursy ERS

  Pomóż profesjonalistom zrozumieć realia życia z chorobą.

  ERS prowadzi kursy stacjonarne i online dla profesjonalistów. Dotyczą one różnych tematów. Można:

  • Wziąć udział w kursach, aby uczyć profesjonalistów o życiu z chorobą
  • Przedstawić i udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące Pana/i doświadczeń 
  • Pomóc w pokazach, aby profesjonaliści mogli podnieść swoje umiejętności praktyczne

  Jeśli jest Pan/i zainteresowany/a, prosimy przesłać e-mail do info@europeanlung.org, aby dowiedzieć się więcej o nadchodzących możliwościach. 

   

 • Pilotażowy projekt ELF priorytetów pacjenta

  Pomóż stworzyć wytyczne pacjenta dla pracowników służby zdrowia i pacjentów.

  Priorytety Pacjentów to nowa inicjatywa, w której pacjenci doradzają w rozwoju wytycznych, których celem jest zaspokojenie potrzeb pacjentów i poinformowanie pracowników służby zdrowia o obszarach, w których na poziomie Europejskim brakuje informacji skoncentrowanych na pacjencie.

  Pierwsze projekty w ramach Priorytetów Pacjenta będą się koncentrować w następujących obszarach:

  • Rak płuca
  • Limfangioleiomiomatoza (LAM)
  • Rozstrzenie oskrzeli
  • Choroba śródmiąższowa płuc u dzieci