Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

European Patient Organisation Network

European Patient Organisation Network

European Patient Organisation Network zrzesza wszystkie główne organizacje pacjentów z chorobami płuc w Europie. Zostały one wytypowane na podstawie przeszukiwania Internetu i rozmów z ekspertami we wszystkich krajach w Europie. Z organizacjami zrzeszającymi pacjentów kontaktowano się za pomocą ankiety online, prosząc aby dostarczyły informacji o swojej działalności. 

Wyszukaj organizacje zrzeszające pacjentów, na podstawie kraju lub choroby, korzystając z filtrów poniżej. Szczegółowe informacje dostępne są w przypadku organizacji zrzeszających pacjentów, które odpowiedziały na ankietę. Należy zwrócić uwagę, że nasi eksperci nie oceniali żadnej z tych stron internetowych.

Czy jesteś przedstawicielem organizacji zrzeszającej pacjentów z chorobami dróg oddechowych w Europie? Prosimy poświęcić 5 minut na przekazanie informacji o Pana/i organizacji. Dodamy ją do naszej sieci.

Wyszukaj sieci pacjentów na stronie internetowej w języku angielskim.