Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Child in poor air quality

COVID-19. – specjalista w dziedzinie chorób układu oddechowego odpowiada na twoje pytania

Zebraliśmy Wasze pytania i zadaliśmy je specjaliście z Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ang. European Respiratory Society, ERS), profesorowi Jamesowi Chalmersowi [1]. Odpowiedzi, których udzielił, stanowią zbiór bieżących informacji dotyczących oddechowego aspektu choroby określanej mianem COVID-19. Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania dotyczące zdrowia układu oddechowego w odniesieniu do trwającej epidemii, napisz wiadomość na adres e-mail info@europeanlung.org

W wielu przypadkach zalecenia dla osób cierpiących na różne schorzenia płuc są takie same. Z tego względu, o ile w pytaniu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przedstawione zalecenia dotyczą większości schorzeń układu oddechowego.

Podsumowanie zaleceń dla osób z chorobami płuc

 • Ogólny

  Cierpię na chorobę płuc. Czy jestem bardziej narażony na ryzyko zachorowania na COVID-19 niż ktoś, kto nie choruje na płuca?

  Nie, zakażenie grozi każdemu. Jednak u osób z chorobą płuc wystąpienie objawów infekcji lub jej cięższy przebieg są bardziej prawdopodobne.

  Jak dotąd większość osób, które zachorowały na COVID-19, przechodzi łagodną infekcję wirusową, jednak u części pacjentów dochodzi do zapalenia w obrębie klatki piersiowej / zapalenia płuc. Nie wiadomo dokładne, czy osoby z chorobą płuc są bardziej podatne na infekcję w obrębie klatki piersiowej po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19, ale jest to możliwe, ponieważ tak dzieje się w przypadku innych wirusów, np. grypy.

   

  Potrzebuję szczegółowych informacji na temat grup osób, które z perspektywy chorób układu oddechowego są najbardziej narażone na wystąpienie powikłań po chorobie koronawirusowej.

  Ryzyko wystąpienia powikłań stwarza każde ciężkie schorzenie układu oddechowego, a w szczególności:

  • POChP o ciężkim nasileniu
  • Ciężka astma (stan wymagający regularnego przyjmowania leków sterydowych w celu zapobiegania zaostrzeniom choroby lub długotrwałego leczenia biologicznego z zastosowaniem kortykosteroidów)
  • Rozstrzenie oskrzeli, zwłaszcza u osób, które często przechodzą infekcje układu oddechowego
  • Mukowiscydoza
  • Wszelkie inne schorzenia płuc, którym towarzyszą duszności znacznie utrudniające funkcjonowanie (na przykład uniemożliwiające opuszczenie domu) lub które wymagają długotrwałej terapii tlenowej
  • Aktywny rak płuc leczony za pomocą chemioterapii lub radioterapii

  Istnieją setki różnych schorzeń płuc, a wymienienie ich wszystkich byłoby niemożliwe. Należy pamiętać, że przynależność do „grupy ryzyka” niekoniecznie oznacza ciężki przebieg infekcji wirusem wywołującym COVID-19. Jeśli zachorujesz, prawdopodobieństwo wystąpienia ciężkich powikłań będzie nieco wyższe, niż u innych osób, ale przebieg choroby prawdopodobnie będzie łagodny lub bezobjawowy.

   

  Czy cierpiąc już na chorobę płuc, należy podjąć jakieś dodatkowe środki, aby ograniczyć ryzyko zachorowania?

  Należy przestrzegać instrukcji i zaleceń władz krajowych, które będą nieco różnić się w poszczególnych krajach w zależności od liczby przypadków zakażenia.

  Jednak są pewne działania, które każdy powinien robić, aby ograniczyć ryzyko. Jeżeli już chorujesz na chorobę płuc, nie zapominaj o następujących zaleceniach:

  • Należy unikać kontaktów z osobami chorymi. Poproś chorych znajomych lub krewnych o zrezygnowanie z odwiedzin i utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od osób chorych, które spotykasz w miejscach publicznych.
  • O ile to możliwe, nie dotykaj ust, nosa ani oczu nieumytymi rękami.
  • Po dotknięciu powierzchni, które mogą być zakażone, należy dokładnie umyć ręce. Ręce należy myć ciepłą wodą i mydłem przez 20 sekund.
  • Należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu wszystkich swoich leków i nie przerywać dotychczasowego leczenia, aby utrzymywać płuca w możliwie dobrym stanie.

   

  Czy w celu uniknięcia zakażenia należy poddać się samoizolacji?

  Samoizolacja oznacza przebywanie w domu, o ile to możliwe, a także unikanie kontaktu z innymi. Instrukcje dotyczące samoizolacji różnią się w zależności od kraju, ale mieszkańców wszystkich krajów europejskich dotyczą następujące środki:

  • Jeżeli masz gorączkę, kaszel lub infekcję w obrębie klatki piersiowej, należy poddać się samoizolacji.
  • Jeżeli nie masz objawów, unikaj kontaktu z każdym, kto jest chory, nawet jeżeli osoba ta „jest tylko lekko przeziębiona”.
  • Przebywaj jak najwięcej w domu i o ile to możliwe, pracuj zdalnie.
  • Jeżeli przebywasz w obszarze, gdzie występuje duża liczba przypadków COVID-19, może obowiązywać nakaz poddania się ściślejszej izolacji (podobny do obowiązującego obecnie we Włoszech).

   

  Czy jestem bezpieczny(-a) poza domem, jeżeli unikam zatłoczonych miejsc, np., spacerując w parku?

  Tak. Wirusem można zakazić się od ludzi już zainfekowanych, toteż samotny spacer nie stwarza problemu. Ważne jest, aby unikać kontaktów z każdym, kto może być chory. Wydarzenia i imprezy na wolnym powietrzu, podczas których gromadzi się dużo osób, zostały odwołane w całej Europie i nie wolno w nich uczestniczyć.

   

  Czy osoby z chorobami układu oddechowego częściej umierają na COVID-19 niż ci, którzy nie chorują na te choroby?

  Jak dotąd czynnikami ryzyka są podeszły wiek oraz występowanie innych schorzeń, w tym również chorób płuc. Mimo to warto podkreślić, że większość pacjentów, nawet tych cierpiących na choroby układu oddechowego, przechodziła jedynie łagodne infekcje i w pełni wyzdrowiała.

   

  W związku z tym, że choruję, regularnie mam suchy kaszel i gorączkę. Czy jest jakiś sposób na odróżnienie tych objawów od objawów zakażenia wirusem wywołującym COVID-19?

  Nie, objawy zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 nie są swoiste, czyli typowe wyłącznie dla tej infekcji, dlatego też u większości ludzi, u których wykonano test w kierunku obecności wirusa, uzyskuje się wynik ujemny. Występujące u nich kaszel i gorączka są wywołane innym czynnikiem.

  Jeżeli masz typowe dla siebie kaszel i gorączkę, ale czujesz się na tyle dobrze, że nie musisz być hospitalizowany(-a), powinieneś/powinnaś poddać się samoizolacji do czasu ustąpienia objawów.

   

  Czy należy nosić maskę, aby chronić się przed wirusem?

  W przypadku ogółu społeczeństwa noszenie maseczki jest zalecane tylko wtedy, gdy dana osoba ma objawy, takie jak kaszel czy gorączka, lub jeśli opiekuje się kimś z takimi objawami.

  Noszenie maseczki przez osoby z chorobami układu oddechowego nie jest zalecane, ponieważ może utrudniać oddychanie. Jeżeli cierpisz na chorobę układu oddechowego i martwisz się możliwością zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, skonsultuj się z lekarzem.

  Aby zapobiec wyczerpywaniu się zapasów maseczek, ważne jest, aby korzystać z nich tylko w razie potrzeby. Ważne jest, aby maseczkę nosić i wyrzucać w prawidłowy sposób.

  Światowa Organizacja Zdrowia oferuje przydatne informacje na ten temat.

   

  Czy mogę zarazić się wirusem wywołującym COVID-19 od mojego zwierzęcia?

  Obecnie nie ma dowodów na to, że ludzie mogą zarazić się chorobą od zwierząt domowych, takich jak koty czy psy.

   

  Mój sąsiad często pali w ogrodzie, a dym często przedostaje się do mojego domu przez otwarte okna. Czy wirus wywołujący COVID-19 może przenosić się wraz z wydychanym dymem?

  Nie ma dowodów na transmisję wirusa wywołującego COVID-19 z dymem papierosowym, ale pasywne palenie może w inny sposób szkodzić osobom z chorobą płuc. W czasie, gdy sąsiad pali, warto zamknąć okna.

   

  Zaobserwowano, że najcięższe przypadki zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 występują w populacji osób starszych oraz tych z chorobami współistniejącymi. Czy wielochorobowość dotyczy jedynie osób starszych, czy też ludzi w każdym wieku?

  Z raportów z Chin i innych krajów wynika, że większość chorych zmarłych z powodu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 miała ponad 80 lat i zaawansowane schorzenia serca lub płuc. Występowała u nich kombinacja zaawansowanego wieku i ciężkich chorób współistniejących. Jednak większość osób w podeszłym wieku i osób z chorobami współistniejącymi przebyła łagodną infekcję wirusową i w pełni wyzdrowiała.

   

  W tym roku przyjąłem(-am) szczepionkę przeciw grypie. Czy to oznacza, że jestem chroniony(-a) przed wirusem?

  Szczepionka przeciw grypie chroni jedynie przed grypą (wirusem grypy), a nie przed wirusem wywołującym COVID-19. Nie istnieje szczepionka przeciw wirusowi wywołującemu COVID-19 i nie jest możliwe, aby stała się ona dostępna w czasie obecnej pandemii.

   

  Jakie działania podejmuje się w celu ochrony populacji wrażliwych (osób starszych, osób chorych)?

  Aby chronić osoby starsze lub te, które już na coś chorują, większość krajów europejskich wydała instrukcje dotyczące izolacji społecznej oraz samoizolacji. Oznacza to, że obywatele są proszeni o pozostawanie w domu, stosowanie zasad higieny rąk i zachowywanie odpowiedniej odległości od innych osób w miejscach publicznych w celu ograniczenia transmisji wirusa.

   

  Co organizacje europejskie robią w związku z panującą sytuacją?

  Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób koncentruje się na hamowaniu rozprzestrzeniania się wirusa poprzez jak najwcześniejszą identyfikację i badania osób z podejrzeniem infekcji, a także ograniczenie wpływu choroby poprzez utrzymywanie gotowości służb i rozpowszechnianie instrukcji dotyczących na przykład mycia rąk.

  Zespoły ERS i PREPARE przygotowały serię webinariów na temat wirusa wywołującego COVID-19, które można obejrzeć tutaj.

   

  Czy inhalacje parą wodną mogą zapobiegać zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19?

  Nie ma podstaw do twierdzenia, że w przypadku infekcji wirusem wywołującym COVID-19 inhalacje parą wodną mogą mieć korzystne lub szkodliwe działanie.

   

  Jakie ćwiczenia oddechowe mam wykonywać, jeśli zachoruję na COVID-19?

  Nie określono konkretnych ćwiczeń oddechowych, które należy wykonywać w przypadku zachorowania na COVID-19. Jeśli cierpisz na schorzenie płuc takie jak rozstrzenie oskrzeli, wymagające regularnego oczyszczania dróg oddechowych, zaleca się kontynuowanie dotychczasowych ćwiczeń oddechowych lub utrzymujących drożność dróg oddechowych.

   

  Skąd wiadomo, że dana osoba nie zaraża już wirusem wywołującym COVID-19? Czy należy odizolować się od członka rodziny, który wraca do domu ze szpitala, dokąd trafił z powodu COVID-19?

  Szpital powinien przekazać Tobie i członkowi rodziny odpowiednie instrukcje postępowania w momencie zakończenia hospitalizacji.

  Ogólnie rzecz biorąc, po ustąpieniu objawów choroby i upłynięciu 2 tygodni od momentu ich wystąpienia ryzyko, że osoba chora wciąż zaraża, jest niewielkie. Jeśli lekarz stwierdzi, że po opuszczeniu szpitala pacjent nadal może zarażać, powinien udzielić mu zaleceń dotyczących izolacji domowej. Zalecenia te mogą obejmować utrzymywanie 2-metrowej odległości pomiędzy domownikami oraz, w miarę możliwości, korzystanie z oddzielnych łóżek i łazienek.

   

  Jestem w grupie wysokiego ryzyka. Co zrobić, gdy przepisy dotyczące dystansowania społecznego zostaną rozluźnione?

  Po rozluźnieniu przepisów zostaną ogłoszone odpowiednie zalecenia, do których powinny stosować się osoby należące do grup ryzyka. Być może reguły zostaną rozluźnione najpierw dla osób młodych i nieobarczonych podwyższonym ryzykiem wystąpienia powikłań.

   

  Niedługo przejdę badanie spirometryczne. Czy niesie to ryzyko transmisji wirusa?

  Obecnie wiele krajów wstrzymało wykonywanie badań spirometrycznych, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia personelu medycznego wirusem.

  Niemniej jednak osobie poddawanej badaniu zakażenie nie grozi. Sprzęt do spirometrii jest zawsze obsługiwany z zachowaniem zasad higieny, a każda pracownia spirometryczna stosuje środki mające na celu zapobieganie transmisji wirusa. Główne ryzyko stwarzają kontakty z ludźmi, dlatego największa szansa zakażenia wirusem istnieje podczas podróży na badanie i z powrotem. Należy pamiętać o przestrzeganiu zasad dystansowania społecznego, czyli utrzymywania 2-metrowej odległości od innych w każdej sytuacji.

   

  Czy kaszel suchy zmienia się w kaszel mokry?

  W większości przypadków tak nie jest. Zwykle kaszel suchy występuje przez cały przebieg COVID-19 i zmienia się w kaszel mokry u 1 na 5 osób. Jest to częstsze w przypadku przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) lub rozstrzenia oskrzeli. Jeśli plwocina jest zielona, może to oznaczać konieczność przyjmowania antybiotyku, w związku z czym należy skonsultować się z lekarzem.

   

  W niektórych miejscach zasady dotyczące dystansowania społecznego są rozluźniane, a ludzie wracają do pracy. Czy osoby należące do grupy podwyższonego ryzyka powinny unikać członków rodziny, którzy przebywali na zewnątrz, nawet jeśli nosili maski?

  W każdym kraju zalecenia mogą się nieco różnić, więc w miarę możliwości należy postępować zgodnie z lokalnie obowiązującymi zasadami. Ogólnie rzecz ujmując, jeśli wirus wywołujący COVID-19 krąży w Twoim otoczeniu, ogranicz kontakty do jak najmniejszej grupy osób, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia.

   

  Czy istnieją schorzenia płuc, które mogą złagodzić przebieg COVID-19?

  Z tego co wiadomo — nie, chociaż zaskakujący jest fakt, że niewielu pacjentów ze schorzeniami płuc, takimi jak rozstrzenie oskrzeli i mukowiscydoza, przechodziło COVID-19 w ciężki sposób. Niektórzy naukowcy spekulują, że inne infekcje płuc mogą zapobiegać ciężkiemu przebiegowi COVID-19. Należy jednak pamiętać, że są to tylko przypuszczenia.

  Bardziej prawdopodobnym powodem niewielkiej liczby zakażeń u takich osób w skali globalnej jest to, że są one przyzwyczajone do zachowywania odpowiedniej higieny rąk i unikania chorych, a zatem skutecznie chronią się przed zakażeniem.

   

  Czy lęk może dawać objawy podobne do tych, które występują w przypadku COVID-19, np. bóle w klatce piersiowej?

  Objawy takie jak bóle w klatce piersiowej należy zawsze konsultować z lekarzem. Chociaż takie bóle mogą być spowodowane lękiem, istnieją inne, potencjalnie poważne problemy zdrowotne objawiające się w taki sposób.

  Lęk jest niełatwym problemem. Może powodować duszności, bóle w klatce piersiowej, a także inne objawy, które łatwo pomylić z dolegliwościami towarzyszącymi COVID-19. To zrozumiałe, że obecnie wiele osób odczuwa lęk. Ważne jest, aby nie bagatelizować takich objawów, sądząc, że ich przyczyną jest lęk. Należy zakładać, że mogą być wywołane przez COVID-19, póki nie zostanie to wykluczone. Jeśli objawy przypominają te występujące w przypadku COVID-19, należy poddać się samoizolacji; jeśli są poważne, należy skontaktować się z lekarzem, który wykona odpowiednie badania lub zastosuje wymagane leczenie.

 • Podróże

  Mój partner musi lecieć do Londynu na leczenie. Co robić, aby zapewnić mu bezpieczeństwo?

  Podróże osób z chorobą współistniejącą należy ograniczyć wyłącznie do naprawdę koniecznych. Jeżeli wyjazd jest niezbędny, należy postępować zgodnie z zaleceniami podanymi na górze strony, przestrzegając zasad higieny rąk na każdym etapie podróży.

   

  Czy należy unikać transportu publicznego? Z jakiego rodzaju transportu najlepiej korzystać?

  Pacjentom z chorobami współistniejącymi sugerujemy jak największe ograniczenie przejazdów. Korzystanie ze środków transportu publicznego, takich jak autobus czy pociąg, może być konieczne; w takim przypadku najlepszą metodą ograniczania ryzyka transmisji wirusa jest dokładne mycie rąk przed wyjazdem i po nim, unikanie dotykania twarzy, nosa i oczu oraz utrzymywanie ponad 2-metrowej odległości od innych pasażerów, o ile jest to możliwe.

  Środki transportu publicznego, z których korzysta jak najmniejsza liczba pasażerów, oraz ograniczanie kontaktu z osobami potencjalnie chorymi to metoda najlepsza, choć zdajemy sobie sprawę, że niekiedy taki przejazd jest koniecznością.

 • Praca

  W pracy mam do czynienia z osobami należącymi do populacji wrażliwych (szkoła, dom opieki, ośrodek zdrowia), u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia powikłań po infekcji wirusem wywołującym COVID-19. Martwię się, że w przypadku, gdy zachoruję, ale nie wystąpią u mnie objawy, mogę je zakazić. Co mam zrobić?

  W takim przypadku należy porozmawiać o tym z pracodawcą, ponieważ zależnie od okoliczności, podejście do tego zagadnienia będzie się różnić. Niemożliwe jest udzielenie dokładnych instrukcji bez znajomości szczegółów danej sytuacji. Ogólnie rzecz biorąc, w sytuacji kontaktu z osobą należącą do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań po infekcji wirusem wywołującym COVID-19, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

  • Wirusem mogą zakażać nawet osoby, u których nie występują objawy choroby, dlatego chroń siebie i innych, ograniczając kontakt fizyczny do niezbędnego minimum. O ile to możliwe, utrzymuj dwumetrowy odstęp od innych osób. Zachowanie dystansu nie będzie możliwe w przypadku opieki nad innymi osobami, należy jednak ograniczać kontakty w możliwie jak największym stopniu.
  • Regularnie myj ręce używając mydła i wody przez 20 sekund (jeśli nie masz dostępu do mydła, użyj środka do dezynfekcji rąk).
  • Staraj się unikać dotykania twarzy, ust, oczu i nosa.
  • Bezwzględnie unikaj kontaktu z osobami, u których występuje gorączka, kaszel i objawy infekcji wirusowej (w razie kontaktu niezwłocznie poinformuj o tym pracodawcę)

   

  Pracuję w środowisku, gdzie mam częsty kontakt z ludźmi (szkoła, placówka ochrony zdrowia itp.). Cierpię na schorzenie układu oddechowego, więc w razie zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, grożą mi poważne powikłania. Co mam zrobić?

  Skontaktuj się z pracodawcą lub poradnią medycyny pracy, aby uzgodnić kwestię poddania się samoizolacji.

   

  Cierpię na schorzenie płuc. Czy w przypadku, gdy będę zmuszony/zmuszona przerwać pracę, otrzymam wsparcie ze strony rządu?

  Kwestia ta będzie się różnić w zależności od kraju, w którym przebywasz, dlatego nie jesteśmy w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Należy omówić tę kwestię z pracodawcą lub właściwym organem w danym kraju.

   

  Otrzymałem/otrzymałam od pracodawcy informację, że pracownicy, którzy należą do grupy osób z podwyższonym ryzykiem powikłań, powinni pracować zdalnie. Kto kwalifikuje się do grupy podwyższonego ryzyka?

  Poszczególne kraje mają w tej kwestii różne standardy. Aby uzyskać informacje na ten temat, zapoznaj się z wytycznymi właściwymi dla kraju, w którym przebywasz. Do grupy podwyższonego ryzyka mogą należeć:

  • osoby w wieku 70 lat lub starsze (bez względu na ich schorzenia);
  • osoby w wieku poniżej 70 lat, które cierpią na któreś ze schorzeń wymienionych poniżej (tj. dorośli, którym ze względów medycznych zaleca się coroczne szczepienie przeciwko grypie):

  -  przewlekłe (długotrwałe) choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), rozedma płuc lub zapalenie oskrzeli;
  -  przewlekła choroba serca, taka jak niewydolność serca;
  -  przewlekła niewydolność nerek;
  -  przewlekła choroba wątroby, taka jak zapalenie wątroby;
  -  przewlekłe choroby neurologiczne, takie jak choroba Parkinsona, schorzenie neuronów ruchowych, stwardnienie rozsiane (SM), trudności w nauce i porażenie mózgowe;
  -  cukrzyca;
  -  problemy ze śledzioną — na przykład przebycie zabiegu jej usunięcia lub niedokrwistość sierpowata;
  -  osłabienie układu odpornościowego, np. w wyniku zakażenia wirusem HIV i rozwoju AIDS lub przyjmowania chemioterapii bądź leków sterydowych w postaci tabletek;
  -  zaawansowana otyłość (wskaźnik masy ciała BMI wynoszący 40 lub więcej);

  • kobiety w ciąży.

  Powyższe zestawienie zaczerpnięto ze strony internetowej brytyjskiej instytucji ochrony zdrowia publicznego Public Health England

   

  Członek mojej rodziny należy do grupy podwyższonego ryzyka, a pracuję w miejscu, które wymaga bezpośredniego kontaktu z ludźmi (szpital, dom opieki, więzienie, szkoła). Martwię się, że opiekując się pacjentami, mogę zakazić się koronawirusem, którego następnie przekażę członkowi rodziny należącemu do grupy podwyższonego ryzyka. Co mam zrobić?

  W tej sytuacji należy porozmawiać z pracodawcą. Najważniejsze jest, aby pamiętać o higienie rąk, stosowaniu odpowiednich środków ochrony osobistej w czasie kontaktów z pacjentami, u których stwierdzono lub podejrzewa się zakażenie wirusem wywołującym chorobę COVID-19, oraz praktykowaniu dystansowania społecznego. Pozwala to na ograniczenie ryzyka zakażenia Ciebie i członka rodziny.

   

  Pracuję jako pielęgniarz/pielęgniarka. Cierpię na rozstrzenie oskrzeli i astmę. Pracuję na oddziale intensywnej terapii dla pacjentów leczonych chirurgicznie, w którym przebywają pacjenci zakażeni wirusem wywołującym COVID-19. Czy powinienem/powinnam żądać od pracodawcy udostępnienia maski z filtrem klasy N95?

  Omów z pracodawcą kwestię chorób, na jakie cierpisz. Niektóre szpitale podejmują kroki mające na celu odizolowanie szczególnie zagrożonych pracowników, np. cierpiących na rozstrzenie oskrzeli i astmę, od pacjentów zakażonych wirusem wywołującym COVID-19. Należy pamiętać, że nie wszędzie wprowadzono takie rozwiązania. Decyzje dotyczące Twojej pracy należy omówić z pracodawcą, z uwzględnieniem nasilenia schorzeń płuc, na które cierpisz.

  Jeśli chodzi o stosowanie masek ochronnych, postępuj zgodnie z lokalnie obowiązującymi wytycznymi w zakresie kontroli zakażeń. Schorzenia płuc nie powodują konieczności stosowania masek ochronnych innych, niż standardowe.

 • Dzieci

  Czy posyłanie dzieci do szkoły powinno budzić obawy?

  Ze względu na pandemię szkoły w wielu krajach Europy są obecnie zamknięte. Jeżeli w Twoim kraju szkół jeszcze nie zamknięto, zalecamy stosowanie się do instrukcji wydawanych przez szkołę lub władze lokalne. Dzieci mogą zakazić się wirusem wywołującym COVID-19, ale najczęściej przechodzą jedynie łagodną infekcję wirusową. Ryzyko grożące Twojemu dziecku oraz Tobie jako osobie z chorobą płuc należy omówić ze szkołą przed podjęciem decyzji o nieposyłaniu dziecka na zajęcia szkolne.

  W przypadku, gdy w kraju skala rozprzestrzeniania się wirusa zwiększy się i zaczną pojawiać się nowe ogniska zakażenia, szkoły w danym regionie mogą zostać zamknięte.

   

  Moje dziecko cierpi na chorobę płuc. Co powinienem/powinnam zrobić, aby je chronić?

  Jeżeli dziecko osiągnęło już odpowiedni wiek, należy je nauczyć prawidłowego mycia rąk i unikania dotykania ust, nosa i oczu nieumytymi rękami. Należy wprowadzić izolację społeczną, na przykład rezygnując z zajęć szkolnych i unikając wydarzeń, imprez bądź spotkań, w czasie których dziecko będzie kontaktować się z dużą liczbą innych osób.

  Co ważne, dzieci na ogół łagodnie przechodzą infekcję, ale u dzieci, u których choroba płuc nie jest prawidłowo leczona, mogą wystąpić problemy. Należy dopilnować, aby dziecko stosowało swoje dotychczasowe leki, na przykład profilaktycznie przyjmowane leki wziewne na astmę, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia powikłań w przypadku infekcji.

   

  Mam dzieci i choruję na płuca. Co powinienem/powinnam robić, aby mieć pewność, że jestem bezpieczny(-a)?

  Zarówno Ty, jak i Twoje dzieci powinniście regularnie w ciągu dnia myć ręce wodą i mydłem przez 20 sekund, a zwłaszcza po powrocie dzieci ze szkoły (jeżeli do niej uczęszczają) oraz przed posiłkami. Zarówno Ty, jak i Twoje dzieci powinniście unikać kontaktów z chorymi lub osobami, które miały kontakt z ludźmi potencjalnie zakażonymi wirusem wywołującym COVID-19.

   

  Moje dziecko często choruje na zapalenie oskrzeli. Czy powinniśmy odizolować je od innych?

  Trudno jest udzielić rady bez dodatkowych informacji. Zaleca się, aby osoby z poważnymi schorzeniami płuc jak najwięcej przebywały w domu. Jeśli Twoje dziecko należy do tej grupy osób, władze lub lekarze powinni przekazać Ci niezbędne informacje. Jeśli uważasz, że pominięto Was w kwestii takiego powiadomienia, należy skonsultować się z lekarzem.

 • Leki

  Czy można zakazić się, korzystając z inhalatora? Jak temu zapobiec? Czy muszę kupić nowy inhalator, czy raczej wystarczy wyczyścić ten, który już mam?

  Ze swojego inhalatora możesz korzystać tylko Ty, ponadto należy go utrzymywać w czystości i przechowywać w bezpiecznym miejscu, tak aby nie używały go inne osoby. W ten sposób można zapobiec temu, aby inhalator stał się źródłem zakażenia. Nie ma potrzeby kupować nowego.

   

  Czy jest możliwe, że mój lek zostanie zakażony, jeżeli jego produkcja odbywa się w fabryce znajdującej się na obszarze o wysokim odsetku zakażonych wirusem wywołującym COVID-19?

  Nie, leki są produkowane z zastosowaniem bardzo surowych norm higieny, których przestrzeganie jest ściśle monitorowane.

  Nawet jeżeli z jakiegoś powodu dojdzie do awarii systemów, wirus nie jest w stanie przeżyć długo na takich powierzchniach jak karton (opakowania leków) ani tworzywo sztuczne (urządzenia takie jak inhalatory). Stąd też po wysyłce leku z krajów o wysokim odsetku zakażeń i dostarczeniu go do apteki wirus jest już martwy.

   

  Czy mogę zwiększyć moją dotychczasową dawkę leków, aby chronić się przed infekcją wirusem wywołującym COVID-19?

  Bardzo ważne jest, aby nie modyfikować leczenia w czasie pandemii wirusa wywołującego COVID-19. Stosowane leki pomagają utrzymać Twoje płuca w dobrym stanie, a zmiany w sposobie leczenia, których nie zalecił lekarz, mogą doprowadzić do zaostrzenia istniejącej choroby płuc. W najbliższych miesiącach system ochrony zdrowia w wielu krajach będzie przeciążony, toteż kluczowe znaczenie ma, aby każdy pozostawał możliwie zdrowy, co pozwoli zredukować skalę obciążenia szpitali i lekarzy.

  Prosimy o przyjmowanie leków ściśle zgodnie z zaleceniami lekarza.

   

  Czy należy martwić się brakami w zaopatrzeniu w leki?

  Podejmuje się wszelkie wysiłki mające na celu utrzymanie dostaw niezbędnych leków. Nie ma powodu do obaw. Europejska Agencja Leków monitoruje sytuację i jak dotąd nie pojawiły się informacje o brakach niezbędnych leków.

   

  Czy pacjenci chorujący na astmę i przyjmujący przeciwciała monoklonalne anty-IL5 lub podobne, które obniżają liczbę eozynofilów, są bardziej narażeni?Czy powinni przerwać leczenie lub zmienić dawki?

  Nie należy przerywać ani modyfikować leczenia astmy z powodu obaw o infekcję wirusem wywołującym COVID-19. Istnieje ryzyko, że taka zmiana mogłaby niekorzystnie wpłynąć na leczenie astmy, powodując konieczność hospitalizacji lub wdrożenia dodatkowego leczenia.

  Leki anty-IL-5 nie powinny wpływać na ryzyko zakażenia się wirusem wywołującym COVID-19, a kontynuowanie ich stosowania może teoretycznie obniżyć ryzyko ataku astmy w przypadku zakażenia.

   

  Mam obawy dotyczące przyjmowanych przeze mnie leków na infekcje płuc (w przypadku każdej infekcji jest to prednizolon i doksycyklina). Powiedziano mi, że mogą pogarszać objawy COVID-19. Co mam zrobić?

  Ta informacja jest nieprawdziwa. Do tej pory nie wykazano, że prednizolon i doksycyklina pogarszają objawy COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby pacjenci, u których wystąpiło zaostrzenie objawów POChP, kontynuowali przyjmowanie leków sterydowych, nawet jeśli zostaną zakażeni wirusem wywołującym COVID-19. Antybiotyki są częścią standardowego leczenia pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

  Podsumowując, jeśli wystąpi u Ciebie zaostrzenie choroby, kontynuuj przyjmowanie leków i postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.

   

  Potrzebuję informacji dla pacjentów przyjmujących omalizumab/xolair.

  Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, abyś kontynuował(-a) dotychczasowe leczenie astmy, w tym przyjmowanie omalizumabu. Ma to na celu zapobieganie atakom astmy w czasie pandemii koronawirusa.

  Jeśli przyjmujesz lek Xolair, można przyjąć, że cierpisz na astmę o ciężkim nasileniu, w związku z czym powinieneś(-nnaś) postępować zgodnie z rządowymi zaleceniami dla osób z ciężką astmą.

   

  Stosuję lek Fostair i Salamol. Właśnie się dowiedziałem(-am), że jeśli cierpię na astmę i przyjmuję leki sterydowe, to należę do grupy ryzyka i powinienem(-nnam) poddać się 12-tygodniowej samoizolacji.

  Jeśli jest to zalecenie uzyskane od lekarza, należy się do niego zastosować.

   

  Przyjmuję leki przeciwhistaminowe. Czy w przypadku zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Nie. Nie wykazano, że histamina bierze udział w odpowiedzi na COVID-19, dlatego nie ma powodu, aby sądzić, że leki przeciwhistaminowe mają wpływ na przebieg choroby.

   

  Przepisano mi deksametazon, aby złagodzić stan zapalny po przebyciu COVID-19. Przeczytałem(-am), że leki przeciwzapalne mogą pogarszać przebieg COVID-19. Czy mam przerwać przyjmowanie tych leków?

  Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Lek z pewnością przepisano z uzasadnionego powodu. Nie należy przerywać przyjmowania żadnych leków bez uzgodnienia z lekarzem.

  Do tej pory nie stwierdzono, że leki sterydowe pogarszają przebieg COVID-19. Trwają badania kliniczne mające na celu sprawdzenie, czy mogą one złagodzić tę chorobę.

 • Wizyty lekarskie

  Występują u mnie objawy COVID-19. Czy muszę się zbadać?

  Nie. Zgodnie z aktualnymi zaleceniami organów ochrony zdrowia, jeśli Twoja choroba przebiega na tyle łagodnie, że nie wymagasz opieki lekarskiej, pozostań w domu i poddaj się samoizolacji. Jeśli wyjdziesz z domu, aby przeprowadzić test, możesz kogoś zarazić. Test zostanie przeprowadzony tylko w przypadku hospitalizacji lub gdy zgłosisz się do lekarza z powodu pogarszającego się stanu zdrowia.

   

  Cierpię na chorobę płuc i podejrzewam, że jestem zakażony(-a) wirusem wywołującym COVID-19. Co mam zrobić?

  Jeśli objawy choroby są łagodne i nie wymagasz hospitalizacji, zostań w domu i poddaj się samoizolacji — oznacza to, że nie powinieneś(-nnaś) opuszczać domu przez co najmniej siedem dni. Należy to zrobić, aby nie narażać innych na zakażenie wirusem. Jeśli mieszkają z Tobą inne osoby, nie powinny opuszczać domu przez co najmniej 14 dni. Jest to konieczne, ponieważ w ich organizmach może już rozwijać się infekcja. Jeśli wyjdą z domu, a zostali przez ciebie zakażeni, mogą stwarzać zagrożenie dla innych.

  W razie wystąpienia gorączki zastosuj paracetamol. Kontynuuj leczenie dotychczas przyjmowanymi lekami na schorzenie płuc. Pamiętaj o piciu dużej ilości płynów, ponieważ gorączka może być przyczyną odwodnienia.

  W przypadku pogorszenia objawów lub braku poprawy stanu zdrowia skontaktuj się z lekarzem. Zasady postępowania mogą się różnić w zależności od kraju, w którym przebywasz.

   

  Wiem, że podejrzewając u siebie zakażenie, nie powinienem/powinnam udawać się do szpitala, ale kiedy zwrócić się do lekarza, jeżeli mam chorobę współistniejącą?

  Jeżeli podejrzewasz, że jesteś zakażony(-a) wirusem wywołującym COVID-19, zastanów się, czy możesz leczyć się w warunkach domowych. Gorączkę można obniżać, stosując paracetamol i przyjmując dużo płynów. Jeżeli objawy są ciężkie lub potrzebujesz dodatkowej porady, skontaktuj się ze swoim lekarzem rodzinnym.

   

  Podejrzewam, że jestem zakażony(-a) wirusem wywołującym COVID-19. Cierpię z powodu duszności i odczuwam ucisk w klatce piersiowej. Co mam zrobić? Jak złagodzić objawy choroby i kiedy zgłosić się do szpitala?

  Być może warto jest zadać sobie pytanie: „Czy zgłosiłbym(-abym) się w obecnym stanie do szpitala, gdyby nie panująca epidemia koronawirusa?”. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, skontaktuj się z lekarzem — Twój stan zdrowia może wymagać hospitalizacji. Przyczyny hospitalizacji osoby zakażonej wirusem wywołującym COVID-19 są takie same, jak w przypadku każdej infekcji płuc. W przypadku, gdy duszności są zbyt silne, by leczyć je w domu, lub gdy stan zdrowia pogarsza się bądź nie ulega poprawie, skontaktuj się z lekarzem.

   

  Cierpię na chorobę płuc i występują u mnie objawy COVID-19. Nie mogę się skontaktować z żadnym lekarzem specjalistą. Boję się i od wielu tygodni nie wychodzę z domu. Co mam zrobić?

  W takiej sytuacji należy uzyskać pomoc lekarską. W przypadku, gdy choroba trwa już kilka tygodni, a stan zdrowia nie ulega poprawie, należy zasięgnąć porady lekarza.

   

  Ze względu na występującą u mnie chorobę objawy nasilają się podczas hospitalizacji, czy zatem powinienem/powinnam jej unikać, aby ograniczyć ryzyko zakażenia się wirusem wywołującym COVID-19?

  W najbliższych miesiącach szpitale w całej Europie będą bardzo przeciążone ze względu na liczbę pacjentów z COVID-19. Jeżeli możesz pozostać w domu i nie wymagasz leczenia szpitalnego, zrób wszystko, aby uniknąć hospitalizacji. O ile to możliwe, korzystaj z rozwiązań i usług alternatywnych, takich jak miejscowe apteki czy teleporady.

  Jeżeli jednak wymagasz leczenia szpitalnego, udaj się do szpitala; szpitale wdrażają bardzo restrykcyjne zasady utrzymania higieny, aby unikać zakażeń wirusem wywołującym COVID-19 w środowisku szpitalnym.

   

  Czy powinienem/powinnam udawać się na zaplanowane wizyt, czy raczej unikać przychodzenia do przychodni lub szpitali?

  Jeżeli w szpitalu nadal odbywają się zaplanowane wizyty pacjentów ambulatoryjnych, warto skontaktować się ze szpitalem i zapytać, czy pacjenci są nadal przyjmowani. W wielu placówkach rutynowe wizyty są anulowane lub lekarze udzielają teleporad, jeżeli to możliwe. Istnieją pewne choroby, w przypadku których wizyta u lekarza jest niezbędna, i nie należy rezygnować z wizyty bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem, pielęgniarką lub innym pracownikiem służby zdrowia.

  Wizyty osobiste należy odbywać tylko wtedy, gdy jest to naprawdę konieczne.

 • Specyficzne choroby układu oddechowego

  Astma

  Czy astma zwiększa ryzyko ciężkich powikłań i wystąpienia konieczności mechanicznej wentylacji płuc?

  Obecnie nie istnieje wystarczająca ilość dowodów świadczących o tym, że powikłania po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19 są cięższe u pacjentów, którzy cierpią na astmę. W połowie marca w Wielkiej Brytanii wydano pierwszy raport dotyczący pacjentów hospitalizowanych na oddziale intensywnej terapii, z którego wynika, że spośród 196 pacjentów tylko u trzech stwierdzono współistnienie ciężkich chorób płuc. Liczba ta jest niższa, niż przewidywano. Wskazuje to na fakt, że większość hospitalizowanych pacjentów, u których wystąpiły ciężkie powikłania, nie cierpi na choroby płuc.

   

  Czy osoby cierpiące na astmę, u których potwierdzono zakażenie wirusem wywołującym COVID-19, zdrowieją?

  Tak. Do tej pory wśród osób cierpiących na astmę odnotowano zaledwie kilka ciężkich przypadków zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, a stan zdrowia pozostałych zakażonych osób ulega poprawie.

   

  Choruję na astmę i stosuję inhalator z lekiem zapobiegawczym. Wiem, że lek ten zawiera sterydy, a według pewnych źródeł mogą one pogarszać objawy zakażenia wirusem wywołującym COVID-19. Co mam zrobić?

  Te informacje są nieprawdziwe. Pacjenci chorujący na astmę nie powinni przerywać stosowania inhalatora z lekiem zapobiegawczym, chyba że z zalecenia lekarza specjalisty. Przerwanie stosowania inhalatora z lekiem zapobiegawczym może pogorszyć objawy astmy, tym samym narażając Cię na większe ryzyko wystąpienia ciężkich powikłań z powodu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19. Obecnie nie ma podstaw, aby sądzić, że przyjmowanie leków sterydowych pogarsza objawy COVID-19, a wyniki badań chińskich lekarzy sugerują, że mogą one złagodzić przebieg tej choroby. W Wielkiej Brytanii przeprowadzane jest obecnie badanie kliniczne, które ma na celu ocenę skuteczności leków sterydowych w leczeniu COVID-19.

   

  Czy pacjenci przyjmujący przeciwciała monoklonalne anty-IL5 lub podobne, które obniżają liczbę eozynofilów, są bardziej narażeni? Czy powinni przerwać leczenie lub zmienić dawki?

  Nie należy przerywać ani modyfikować leczenia astmy z powodu obaw o infekcję wirusem wywołującym COVID-19. Istnieje ryzyko, że taka zmiana mogłaby niekorzystnie wpłynąć na leczenie astmy, powodując konieczność hospitalizacji lub wdrożenia dodatkowego leczenia.

  Leki anty-IL-5 nie powinny wpływać na ryzyko zakażenia się wirusem wywołującym COVID-19, a kontynuowanie ich stosowania może teoretycznie obniżyć ryzyko ataku astmy w przypadku zakażenia.

   

  Jestem pracownikiem służby zdrowia i muszę nosić na twarzy maskę. Wystąpiły u mnie objawy astmy. Czy istnieją dowody na to, że noszenie maski może wywoływać objawy astmy?

  Nie ma konkretnych dowodów potwierdzających fakt, że maski pogarszają przebieg astmy. Należy jednak podkreślić, że czynniki wywołujące zaostrzenie choroby nie zawsze są znane i oczywiste. Jeśli sądzisz, że coś, z czym masz styczność w związku z pracą, zaostrza objawy astmy, możesz porozmawiać o tym z lekarzem lub poradnią medycyny pracy.

   

  Rozstrzenie oskrzeli

  Czy jest coś, co powinienem wiedzieć na temat wirusa wywołującego COVID-19 i mojej choroby?

  Pacjenci z rozstrzeniami oskrzeli zakażeni wirusem wywołującym COVID-19 mogą być bardziej narażeni na powikłania, podajemy zatem kilka sugestii dotyczących sposobu ograniczenia ryzyka infekcji i powikłań:

  • Należy unikać kontaktów z osobami chorymi. Poproś chorych znajomych lub krewnych o zrezygnowanie z odwiedzin i utrzymuj co najmniej 2-metrową odległość od osób chorych, które spotykasz w miejscach publicznych.
  • O ile to możliwe, nie dotykaj ust, nosa ani oczu nieumytymi rękami.
  • Po dotknięciu powierzchni, które mogą być zakażone, należy dokładnie umyć ręce. Ręce należy myć ciepłą wodą i mydłem przez 20 sekund.
  • Należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu wszystkich swoich leków i nie przerywać dotychczasowego leczenia, aby utrzymywać płuca w możliwie dobrym stanie.
  • Osoby z rozstrzeniami oskrzeli powinny regularnie wykonywać ćwiczenia mające na celu utrzymanie drożności dróg oddechowych, pozwalające usuwać wydzielinę z płuc i zmniejszające ryzyko zaostrzenia choroby.
  • W razie wystąpienia gorączki i kaszlu przy dobrym samopoczuciu ogólnym należy spróbować zwiększyć częstość oczyszczania dróg oddechowych, a także zastosować paracetamol w celu obniżenia gorączki. Jeżeli Twój stan zacznie się pogarszać, zwróć się do lekarza. Jeżeli jak wiele osób z rozstrzeniami oskrzeli masz w domu zapas antybiotyków, zastosuj je tylko w przypadku zwiększenia ilości flegmy lub zmiany jej zabarwienia. Antybiotyki nie działają na wirusy, ale leczą infekcje bakteryjne.

   

  Cierpię na rozstrzenie oskrzeli. Czy powinienem(-nnam) poddać się samoizolacji? Czy występuje u mnie większe ryzyko ciężkiego przebiegu infekcji?

  Rozstrzenie oskrzeli to schorzenie, które może przebiegać zarówno w sposób ciężki, jak i łagodny. W związku z powyższym niemożliwe jest udzielenie jednej, uniwersalnej rekomendacji.

  Pacjenci cierpiący na ciężkie rozstrzenie oskrzeli, tj. przechodzący częste infekcje układu oddechowego i/lub długotrwale przyjmujący antybiotyki w ramach terapii zapobiegawczej, powinni chronić się przed zakażeniem, pozostając w domu przez najbliższe 12 tygodni.

  Pacjenci cierpiący na łagodne rozstrzenie oskrzeli, tj. u których występuje jedynie łagodny kaszel, a infekcje układu oddechowego nie są częste, mogą ograniczyć działania zapobiegawcze do dystansowania społecznego. Oznacza to, że w miarę możliwości powinni zostać w domu, ale mogą wychodzić z domu w celu zrobienia zakupów lub rekreacji.

  Nie wiemy, w jakim stopniu pacjenci cierpiący na rozstrzenie oskrzeli są narażeni na powikłania, ale zalecamy zachowanie ostrożności.

   

  Czy pacjenci cierpiący na rozstrzenie oskrzeli mogą wyzdrowieć po infekcji wirusem wywołującym COVID-19?

  Na tę chwilę wiem tylko o jednym przypadku zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 u osoby, która cierpi na rozstrzenie oskrzeli. Pacjent wyzdrowiał, ale do tej pory nie opublikowano żadnych badań, uwzględniających osoby z rozstrzeniem oskrzeli. Mam nadzieję, że nie będzie więcej zakażonych!

   

  Nowotwory

  Jakiś czas temu wykryto u mnie chorobę nowotworową i poddano mnie wówczas chemioterapii oraz radioterapii; czy nadal jestem w grupie podwyższonego ryzyka, jeżeli chodzi o możliwość zakażenia wirusem wywołującym COVID-19?

  Trudno mówić o konkretnym przypadku. W przypadku większości ludzi, u których dochodzi do zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, nawet jeżeli cierpią na choroby współistniejące, infekcja przebiega łagodnie i przypomina grupę lub przeziębienie. Występowanie poważnej choroby płuc i serca wiąże się z gorszymi wynikami, zwłaszcza u pacjentów w wieku powyżej 80 lat. Rak, zwłaszcza wyleczony, zwykle nie jest czynnikiem mogącym decydować o gorszym wyniku leczenia infekcji dróg oddechowych wirusem wywołującym COVID-19.

  Więcej informacji na temat raka i COVID-19 można znaleźć pod adresem www.womenagainstlungcancer.eu/emergenza-covid-19/#more

   

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)

  Mam obawy dotyczące przyjmowanych przeze mnie leków na infekcje płuc (w przypadku każdej infekcji jest to prednizolon i doksycyklina). Powiedziano mi, że mogą pogarszać objawy COVID-19. Co mam zrobić?

  Ta informacja jest nieprawdziwa. Do tej pory nie wykazano, że prednizolon i doksycyklina pogarszają objawy COVID-19. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca, aby pacjenci, u których wystąpiło zaostrzenie objawów POChP, kontynuowali przyjmowanie leków sterydowych, nawet jeśli zostaną zakażeni wirusem wywołującym COVID-19. Antybiotyki są częścią standardowego leczenia pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

  Podsumowując, jeśli wystąpi u Ciebie zaostrzenie choroby, kontynuuj przyjmowanie leków i postępuj zgodnie z zaleceniami lekarza.

   

  Jakie są zagrożenia związane z infekcją wirusem wywołującym COVID-19 dla pacjentów, u których występuje ciężka postać rozedmy płuc?

  Pacjenci cierpiący na POChP o ciężkim nasileniu i rozedmę płuc należą do grupy wysokiego ryzyka powikłań po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19. Dzieje się tak dlatego, że wirus wywołujący COVID-19 atakuje płuca, które — jeśli są uszkodzone — nie mogą zwalczyć infekcji.

   

  Mukowiscydoza

  Czy jest coś, czego powinna się wystrzegać osoba z mukowiscydozą?

  Stosuj się do wytycznych pracowników służby zdrowia oraz lokalnych zasad postępowania dotyczących choroby COVID-19.

  Nie zalecamy samoizolacji wszystkim chorującym na mukowiscydozę, ale warto jak najwięcej pozostawać w domu.

  Unikaj zatłoczonych miejsc, w których będziesz narażony(-a) na ekspozycję na wirus, zwłaszcza jeżeli są słabo wietrzone.

  Obecnie nie ma ogólnych zaleceń dotyczących uczęszczania do szkoły. To będzie zależało od okoliczności panujących w danym miejscu, a także indywidualnych zaleceń wydanych przez lokalny ośrodek zajmujący się leczeniem osób z mukowiscydozą.

  Jeżeli jesteś osobą pracującą, zalecamy kontakt z pracodawcą i rozważenie, czy można wprowadzić jakieś racjonalne zmiany w warunkach pracy, aby Ci pomóc. Lokalny ośrodek zajmujący się pacjentami z mukowiscydozą może udzielić porad i wsparcia w tym zakresie.

  Powyższe wskazówki stanowią podsumowanie informacji podanych przez organizację Cystic Fibrosis Trust. Można je znaleźć pod adresem. https://www.cysticfibrosis.org.uk/news/COVID-19-qa

  Porada UK CF Medical Association

   

  Przeszczep płuc

  Przeprowadzono u mnie przeszczep płuc. Czy dotyczą mnie jakieś specjalne zalecenia?

  Specjalista lub zespół, który przeprowadzał zabieg przeszczepu u Ciebie, może mieć już przygotowany zestaw wytycznych. Postępuj zgodnie z ich zaleceniami.

  Ogólnie po wystąpieniu objawów mogących świadczyć o infekcji wirusowej zaleca się, aby poddać się samoizolacji w domu i skontaktować się z lokalnym zespołem transplantacyjnym w celu uzyskania porady. W razie złego samopoczucia i takich problemów jak trudności z oddychaniem należy pilnie skontaktować się z lekarzem, jak zwykle w takich przypadkach.

   

  Zapalenie płuc

  Jestem ogólnie zdrowy(-a), ale kilka razy chorowałem(-am) na zapalenie płuc. Czy to znaczy, że infekcja będzie miała u mnie cięższy przebieg?

  Nie, przebyte infekcje nie zwiększają ryzyka poważniejszych infekcji w przyszłości, o ile te wcześniejsze zakażenia nie miały związku z innymi chorobami (takimi jak poważna choroba serca lub płuc, cukrzyca lub przyjmowanie leków obniżających odporność).

   

  Gruźlica

  Choruję na gruźlicę. Leczenie przynosi dobre efekty, ale rozważam poddanie się samoizolacji. Czy słusznie?

  W tej sytuacji należy postępować zgodnie z krajowymi wytycznymi. W Wielkiej Brytanii zaleca się praktykowanie dystansowania społecznego, co nie jest równoznaczne z samoizolacją. W miarę możliwości pozostań w domu, ale raz dziennie możesz wyjść z domu na zakupy lub w celach rekreacyjnych. Zachowuj dystans od osób, które nie są członkami Twojej rodziny (będąc poza domem utrzymuj dwumetrowy odstęp od innych).

   

  Jak powinni postępować pacjenci z gruźlicą stosujący leki przeciwgruźlicze, u których doszło do zakażenia wirusem wywołującym COVID-19? Czy istnieją jakieś wskazówki lub zalecenia dotyczące leczenia?

  Ważne jest, aby nawet w przypadku gorszego samopoczucia nie przerywać leczenia gruźlicy. Leki należy przyjmować jak zwykle, chyba że lekarz zaleci inaczej. Gruźlica nie powinna mieć wpływu na ciężkość infekcji wirusem wywołującym COVID-19. Leczenie infekcji wirusem wywołującym COVID-19 może być bardziej skomplikowane z uwagi na interakcje leków przeciwgruźliczych z innymi, dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem przyjmowania leków skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem.

   

  Przebyłem(-am) gruźlicę. Wyzdrowiałem(-am), ale choroba pozostawiła długotrwałe zmiany w jednym z moich płuc. Czy z tego powodu w przypadku zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 będę narażony(-a) na większe ryzyko rozwinięcia się powikłań?

  To możliwe. Gruźlicze uszkodzenia płuc zwykle zwiększają ryzyko infekcji. Oznacza to, że w przypadku zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, możesz mieć nieco większe ryzyko wystąpienia cięższej postaci infekcji. Należy jednak podkreślić, że u większości osób infekcja przebiega w sposób łagodny lub bezobjawowy, nawet w przypadku współistnienia chorób płuc.

   

  Niedobór alfa-1-antytrypsyny 

  Mam niedobór alfa-1-antytrypsyny. Czy w przypadku infekcji wirusem wywołującym COVID-19 grożą mi powikłania?

  Niekoniecznie. Pacjenci ze współistniejącymi schorzeniami płuc mają podwyższone ryzyko powikłań w przypadku, gdy cierpią na niewydolność płuc lub nasilone duszności. Jeśli niedobór alfa-1-antytrypsyny nie wywołał przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) lub znacznej rozedmy płuc, prawdopodobnie nie ma powodów do obaw. Nawet w przypadku osób cierpiących na POChP o umiarkowanym lub ciężkim przebiegu mimo podwyższonego ryzyka powikłań większość chorych na COVID-19 szybko powraca do zdrowia.

   

  Jakie są zalecenia w przypadku pacjentów przyjmujących terapię suplementacyjną/zastępczą z powodu niedoboru alfa-1-antytrypsyny? Czy nadal powinni chodzić do szpitala, aby przyjmować leki, czy powinni przerwać leczenie na kilka tygodni/miesięcy do czasu, aż zmniejszy się ryzyko zakażenia?

  Należy uzgodnić tę kwestię z lekarzem, który dysponuje wiedzą na temat tego, czy Twoje leczenie jest niezbędne, czy możliwe jest jego wstrzymanie do czasu obniżenia ryzyka zakażenia.

   

  Odma opłucnowa (zapadnięcie płuca)

  Cierpię z powodu odmy opłucnowej (zapadniętego płuca). Czy w przypadku infekcji wirusem wywołującym COVID-19 grożą mi powikłania? Czy istnieje większe prawdopodobieństwo, że rozwinie się u mnie zapalenie płuc?

  Nie, chyba że cierpisz z powodu innych problemów zdrowotnych. Odma opłucnowa może wystąpić nawet u całkowicie zdrowej osoby. W takiej sytuacji zagrożenie spowodowane infekcją wirusem wywołującym COVID-19 jest takie samo, jak w przypadku osób zdrowych. W przypadku, gdy odma opłucnowa stanowi powikłanie POChP, mukowiscydozy lub innego schorzenia płuc, to właśnie ta choroba stanowiłaby czynnik ryzyka.

   

  Cierpię z powodu odmy opłucnowej (zapadniętego płuca). Czy w moim przypadku infekcja wirusem wywołującym COVID-19 grozi ponownym zapadnięciem płuca?

  Nie ma dowodów wskazujących na to, że mogłoby się tak stać. Odma opłucnowa to rzadkie powikłanie infekcji wirusowych. Nie ma dowodów, aby sądzić, że stwarza ona większe ryzyko wystąpienia odmy opłucnowej w przyszłości, chyba że w przypadku współistnienia innych chorób płuc.

   

  (Idiopatyczne) włóknienie płuc

  Cierpię na (idiopatyczne) włóknienie płuc. Czy w przypadku zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 grozi mi większe ryzyko wystąpienia powikłań?

  Tak. Eksperci w dziedzinie idiopatycznego włóknienia płuc stwierdzili, że ta choroba zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań w związku z COVID-19. Dlatego osoby z idiopatycznym włóknieniem płuc powinny dołożyć wszelkich starań, by uniknąć zakażenia. W niektórych krajach europejskich zaleca się, aby osoby cierpiące na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF) chroniły się przed zarażeniem, nie opuszczając domu przez 12 tygodni, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności. Mimo wszystko osoby cierpiące na IPF pomimo zwiększonego ryzyka powikłań w większości przejdą zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 w sposób łagodny i w pełni wrócą do zdrowia.

   

  Inne

   

  Obecnie przechodzę grypę. Czy powinienem/powinnam się bardziej martwić?

  Jeżeli potwierdzono u Ciebie grypę, nie ma powodu do większych obaw. Infekcja wirusowa nie oznacza większego prawdopodobieństwa wystąpienia innej infekcji.

   

  Mam pogrubienie opłucnej. Czy grozi mi większe ryzyko zakażenia się wirusem wywołującym COVID-19?

  Nie, pogrubienie opłucnej nie wpływa na ryzyko zakażenia się wirusem wywołującym COVID-19 ani nie zwiększa ryzyka powikłań, o ile nie ma współistniejącej choroby serca lub płuc.

   

  Cierpię na zapalenie opłucnej. Czy należę do grupy szczególnie zagrożonej z powodu infekcji wirusem wywołującym COVID-19?

  Nie, chyba że zapalenie opłucnej wystąpiło w związku z innym schorzeniem płuc. Schorzenia płuc, które szczególnie grożą wystąpieniem powikłań, niekorzystnie wpływają na drogi oddechowe lub wydolność płuc. Są to choroby takie jak POChP, ciężka astma, rozstrzenie oskrzeli, mukowiscydoza, włóknienie płuc oraz rak płuc.

   

  Usunięto mi część płuca. Jak wpłynie na mnie zakażenie wirusem wywołującym COVID-19?

  Jeżeli poza tym Twój stan zdrowia jest dobry, nie ma powodu sądzić, że miałoby to być powodem cięższego przebiegu infekcji wirusem wywołującym COVID-19 lub zwiększenia prawdopodobieństwa jej wystąpienia.

  Dotyczy to również osób zdrowych, które mają mniejsze płuca, na przykład z powodu skoliozy lub kifozy. Schorzenia te mogą ograniczyć pojemność płuc — ryzyko powikłań zależeć będzie od tego, jak znaczące jest to ograniczenie, choć, ogólnie rzecz biorąc, nie powinno mieć dużego znaczenia.

   

  Cierpię na zatorowość płucną. Jak wpłynie na mnie zakażenie wirusem wywołującym COVID-19?

  Jeśli przyjmujesz leki rozrzedzające krew, a Twój poziom natlenienia jest w normie, zatorowość płucna nie powinna wpływać na ryzyko powikłań w związku z zakażeniem wirusem wywołującym COVID-19.

   

  Mam ponad 70 lat i ostatnio stwierdzono u mnie przewlekłą chorobę zakrzepowo-zatorową. Do końca życia będę przyjmować warfarynę. Czy coś mi grozi? Czy powinienem(-nnam) pozostać w domu przez 12 tygodni?

  Zalecenia dotyczące postępowania różnią się w zależności od kraju. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii osobom cierpiącym na tę chorobę nie zalecono pozostawania w domu przez 12 tygodni. W Twoim przypadku zaleca się praktykowanie dystansowania społecznego, czyli:

  • Unikania kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby koronawirusowej (COVID-19). Należą do nich dolegliwości takie jak gorączka i/lub nowy i niekontrolowany kaszel.
  • W miarę możliwości unikania korzystania z transportu publicznego.
  • W miarę możliwości pracowania w domu.
  • Unikania dużych i małych zgromadzeń w przestrzeni publicznej. Zauważ, że bary, restauracje, centra rekreacji oraz podobne placówki zostały zamknięte, ponieważ wirus łatwo rozprzestrzenia się w zamkniętych, tłocznych przestrzeniach.
  • Unikaj spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Utrzymuj kontakt z bliskimi za pomocą technologii takich jak telefon, Internet i media społecznościowe.
  • Możesz je wykorzystać również w celu kontaktowania się z lekarzem lub załatwiania niezbędnych spraw.

  Zalecenie przebywania w domu przez 12-tygodni dotyczy wyłącznie osób cierpiących na ciężkie choroby współistniejące, takie jak zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego, nowotwór lub POChP o ciężkim nasileniu oraz astma bądź inne schorzenia płuc. Przewlekła choroba zakrzepowo-zatorowa nie należy do tej grupy schorzeń.

   

  Cierpię z powodu przewlekłego kaszlu. Czy w przypadku infekcji wirusem wywołującym COVID-19 grożą mi powikłania?

  Nie. Przewlekły kaszel, który nie jest spowodowany ciężką chorobą płuc, taką jak POChP lub mukowiscydoza, nie zwiększa ryzyka powikłań.

   

  Przebyłem(-am) badanie VATS i zabieg obliteracji jamy opłucnej. Czy zwiększa to ryzyko ciężkiego przebiegu choroby koronawirusowej?

  Nie. Badanie VATS i zabieg obliteracji jamy opłucnej dotyczą opłucnej — błony wyściełającej wnętrze płuc. Nie ma dowodów wskazujących na to, że zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 wpływa na opłucną. W związku z powyższym nie ma powodów, aby sądzić, że choroba koronawirusowa będzie w Twoim przypadku przebiegała ciężej.

   

  Mam niski poziom przeciwciał IgM. Czy obecnie stanowi to zagrożenie dla mnie i mojej rodziny?

  Niski poziom przeciwciał IgM, jeśli nie towarzyszy mu niski poziom przeciwciał IgG lub IgA bądź inne schorzenie, nie powinien znacząco wpływać na ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19.

   

  U mojej mamy stwierdzono zaburzenia przełykania. Jak wpłynie na nią zakażenie wirusem wywołującym COVID-19? Czy należy do grupy ryzyka?

  Trudno jest oceniać poszczególne przypadki, ale schorzenie to samo w sobie nie wydaje się stanowić ryzyka w przypadku zakażenia wirusem wywołującym COVID-19.

   

  Czy przebite płuco jest czynnikiem zwiększającym ryzyko powikłań?

  Nie, ryzyko powikłań nie jest zwiększone, jeśli płuco się zregenerowało lub zostało wyleczone przez zastosowanie drenażu klatki piersiowej. Jeśli nie cierpisz na inne choroby płuc, ryzyko wystąpienia powikłań jest takie samo, jak w przypadku ogółu społeczeństwa.

   

  Cierpię na pierwotną dyskinezę rzęsek (PCD). Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Tak. Sądzimy, że pierwotna dyskineza rzęsek może zaostrzyć przebieg COVID-19 ze względu na utrudnione oczyszczanie płuc. Z tej przyczyny w wielu krajach osobom cierpiącym na PCD zalecono pozostawanie w domu oraz szczególną dbałość o higienę rąk, stosowanie zasad dystansowania społecznego oraz unikanie odwiedzin.

   

  Występuje u mnie ponad 50% zwężenie tchawicy. Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Trudno jest odnieść się do poszczególnych przypadków. Ryzyko może być podwyższone, jeśli cierpisz na częste infekcje w obrębie klatki piersiowej lub zwężenie tchawicy pogarsza czynność Twoich płuc. Należy pamiętać, że większość osób zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 w pełni wraca do zdrowia, nawet jeśli mają podwyższone ryzyko powikłań.

   

  Chorowałem(-am) na krztusiec (koklusz). Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Nie, chyba, że choroba spowodowała trwałe uszkodzenie płuc, takie jak rozstrzenie oskrzeli.

   

  Mam w płucach torbiele. Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Prawdopodobnie nie, o ile torbiele nie powodują pogorszenia czynności płuc lub niedostatecznego utlenienia krwi.

   

  Mam łagodne, przerzutowe mięśniaki gładkokomórkowe. Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Jest to dość rzadkie schorzenie, dlatego nie dysponujemy informacjami na temat jego związku z COVID-19. Ogólnie rzecz ujmując, sądzimy, że podwyższone ryzyko powikłań występuje u osób, które mają bardzo złe wyniki badań czynności płuc, nie mogą złapać tchu nawet przy mniej wysiłkowych czynnościach (np. muszą zatrzymywać się po przejściu odległości mniejszej niż 100 metrów) lub często występują u nich infekcje w obrębie klatki piersiowej. Jeśli Twoje schorzenie nie powoduje takich objawów, prawdopodobnie nie występuje u Ciebie podwyższone ryzyko powikłań.

   

  Cierpię na aspergilozę. Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Zależy to od tego, czy aspergiloza jest nadal aktywna. Jeśli leczenie odniosło pomyślny skutek i czujesz się dobrze, ryzyko nie powinno być podwyższone. Ryzyko może być większe, jeśli często cierpisz z powodu duszności, np. nie możesz przejść 100 metrów bez zatrzymywania się, lub jeśli aspergiloza spowodowała niewydolność płuc. W takim przypadku należy zwracać szczególną uwagę na stosowanie się do zasad dystansowania społecznego, a także — w miarę możliwości — pozostawać w domu.

   

  Stwierdzono u mnie agenezję płuca lewego. Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Trudno udzielić rady bez dodatkowych informacji, ale jest to prawdopodobne. Większe ryzyko występuje u osób cierpiących na poważne schorzenia płuc, na przykład u pacjentów, u których stwierdzono niewydolność płuc lub którzy często cierpią z powodu duszności po przejściu niewielkich odległości, np. 100 metrów. Należy skonsultować się z lekarzem, aby ustalić, czy w danej sytuacji konieczne są dodatkowe środki ostrożności, np. samoizolacja.

   

  Czy wysoki poziom immunoglobuliny IgE zwiększa ryzyko zachorowania na COVID-19?

  Nie, wysoki poziom immunoglobuliny IgE nie zwiększa ryzyka zachorowania na COVID-19 ani wystąpienia powikłań związanych z tą chorobą. Nie ma dowodów na to, że immunoglobulina IgE ma wpływ na zakażenie wirusem wywołującym COVID-19.

   

  Mam założoną rurkę tracheostomijną. Czy w przypadku infekcji wirusem wywołującym COVID-19 grożą mi powikłania?

  Trudno odpowiedzieć na to pytanie bez dodatkowych informacji. Wiadomo jednak, że rurka tracheostomijna może powodować problemy z oddychaniem oraz przypuszczalnie zaostrzać przebieg COVID-19. Należy przy tym mieć na uwadze, że większość osób, w tym również ze współistniejącymi schorzeniami płuc, przejdzie zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 w sposób łagodny, podobnie jak infekcję grypopodobną, i w pełni wróci do zdrowia.

   

  Czy osoby cierpiące na katar i zapalenie zatok mogą mieć podwyższone ryzyko powikłań po zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19?

  Prawdopodobnie nie. Dotychczas przeprowadzone badania nie wykazały, by schorzenia te stanowiły czynnik ryzyka. Nie ma powodów, które pozwalałyby sądzić, że zwiększają one ryzyko zachorowania na COVID-19 lub zaostrzenia przebiegu tej choroby.

 • Sztuczna wentylacja płuc

  Martwię się brakiem respiratorów. Z jakiego respiratora można korzystać w domu?

  Wentylacje może prowadzić wyłącznie przeszkolony specjalista, a respirator nie jest urządzeniem dostępnym dla osób chcących korzystać z niego bez nadzoru specjalisty.

   

  Jakie środki zapobiegawcze powinienem/powinnam podjąć, jeżeli stosuję terapię tlenową w domu / jeżeli używam nebulizatora?

  Stosowanie terapii tlenowej w domu oznacza zazwyczaj ciężką chorobę płuc, należy zatem podjąć takie kroki, które ograniczą ryzyko zachorowania na COVID-19. Są to następujące działania:

  • Należy unikać kontaktów z osobami chorymi. Należy poprosić chorych znajomych lub krewnych o zrezygnowanie z odwiedzin i utrzymywać co najmniej 2-metrową odległość od osób chorych, które spotyka się w miejscach publicznych.
  • O ile to możliwe, nie należy dotykać ust, nosa ani oczu nieumytymi rękami
  • Po dotknięciu powierzchni, które mogą być zakażone, należy dokładnie umyć ręce. Ręce należy myć ciepłą wodą i mydłem przez 20 sekund.
  • Należy pamiętać o regularnym przyjmowaniu wszystkich swoich leków i nie przerywać dotychczasowego leczenia, aby utrzymywać płuca w możliwie dobrym stanie.

   

  Cierpię na obturacyjny bezdech senny i korzystam z aparatu CPAP. Czy jest coś, co powinienem(-nnam) wiedzieć w kwestii wpływu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19 na moje schorzenie?

  Należy kontynuować prowadzoną terapię.

   

  Cierpię na kilka schorzeń, a podczas snu korzystam z aparatu CPAP. Obawiam się, że jeśli zostanę hospitalizowany(-a), to ze względu na moje schorzenia priorytet korzystania z respiratora zostanie przydzielony komuś w lepszym stanie zdrowia. Co mam zrobić?

  Zapewniamy, że większość osób zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 nie wymaga sztucznej wentylacji. Większość osób przechodzi tę chorobę wirusową w sposób łagodny, jak przeziębienie, i w pełni wraca do zdrowia. Dotyczy to również osób, u których występują choroby współistniejące.

  Szpitale w całej Europie otrzymują dodatkowe respiratory i zatrudniają przeszkolony personel, aby w razie potrzeby zapewnić możliwość sztucznej wentylacji jak największej liczbie pacjentów.

  Najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest dołożenie wszelkich starań, aby zapobiec zakażeniu. Oznacza to, że musisz ściśle stosować się do zasady dystansowania społecznego. Na tę chwilę w jak największym stopniu ogranicz kontakt z osobami spoza Twojego gospodarstwa domowego. Pamiętaj również o zachowaniu zasad higieny i stosowaniu się do poniższych zaleceń:

  • Unikaj kontaktu z osobami, u których występują objawy choroby koronawirusowej (COVID-19). Należą do nich dolegliwości takie jak gorączka i/lub nowy i niekontrolowany kaszel.
  • Nie korzystaj z transportu publicznego, jeśli nie jest to absolutnie konieczne.
  • W miarę możliwości pracuj w domu. Pracodawca powinien zapewnić Ci możliwość pracy zdalnej.
  • Unikaj dużych i małych zgromadzeń w przestrzeni publicznej. Zauważ, że bary, restauracje, centra rekreacji oraz podobne placówki zostały najprawdopodobniej zamknięte, ponieważ wirus łatwo rozprzestrzenia się w zamkniętych, tłocznych przestrzeniach.
  • Unikaj spotkań z przyjaciółmi i rodziną. Utrzymuj kontakt z bliskimi za pomocą technologii takich jak telefon, Internet i media społecznościowe. Możesz je również wykorzystać w celu kontaktowania się z lekarzem lub załatwiania niezbędnych spraw.

   

  Korzystam z nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (NIV). Co zrobić, jeśli zostanę zakażony(-a)?

  Większość pacjentów zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 przejawia jedynie łagodne objawy infekcji, takie jak gorączka i kaszel. Dotyczy to również pacjentów korzystających z nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej. W zależności od wskazań medycznych właściwych dla nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, istnieje u Ciebie większe ryzyko wystąpienia ciężkich objawów, takich jak duszność lub hipoksemia (niski poziom stężenia tlenu we krwi). W przypadku pogorszenia objawów skontaktuj się z lekarzem.

  Należy również zauważyć, że stosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez osobę zakażoną wirusem wywołującym COVID-19 zwiększa prawdopodobieństwo zakażenia innych osób. Jest to prawdopodobne zwłaszcza w przypadku nieszczelnego systemu wentylacji. Respirator, generując wysokie natężenie przepływu powietrza, może rozproszyć wirusa w obszarze wokół pacjenta. Porozmawiaj z lekarzem, aby uzyskać informacje na temat dodatkowych środków bezpieczeństwa.

   

  Korzystam z aparatu stałego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych (CPAP). Co zrobić, jeśli zostanę zakażony(-a)?

  Większość pacjentów zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 przejawia jedynie łagodne objawy infekcji, takie jak gorączka i kaszel. Dotyczy to również pacjentów korzystających z aparatów CPAP.

  Stosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej przez osobę zakażoną wirusem wywołującym COVID-19 może zwiększać prawdopodobieństwo zakażenia innych osób. Respirator, generując wysokie natężenie przepływu powietrza, może rozproszyć wirusa w obszarze wokół pacjenta. Porozmawiaj z lekarzem, aby uzyskać informacje na temat dodatkowych środków bezpieczeństwa.

   

  Korzystam z inwazyjnej wentylacji mechanicznej. Co zrobić, jeśli zostanę zakażony(-a)?

  Większość pacjentów zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 przejawia jedynie łagodne objawy infekcji, takie jak gorączka i kaszel. Dotyczy to również pacjentów korzystających z inwazyjnej wentylacji mechanicznej. W zależności od wskazań medycznych właściwych dla inwazyjnej wentylacji mechanicznej, istnieje u Ciebie większe ryzyko wystąpienia ciężkich objawów, takich jak duszność lub hipoksemia (niski poziom stężenia tlenu we krwi). W przypadku pogorszenia objawów skontaktuj się z lekarzem.

  Należy również zauważyć, że stosowanie inwazyjnej wentylacji mechanicznej przez osobę zakażoną wirusem wywołującym COVID-19 może zwiększać prawdopodobieństwo zakażenia innych osób. Jest to prawdopodobne zwłaszcza w przypadku nieszczelności tracheotomii. Respirator, generując wysokie natężenie przepływu powietrza, może rozproszyć wirusa w obszarze wokół pacjenta. Porozmawiaj z lekarzem, aby uzyskać informacje na temat dodatkowych środków bezpieczeństwa.

   

  Czy aparaty CPAP mogą posłużyć jako respiratory? Jeśli tak, gdzie mogę przekazać takie urządzenie?

  Nie. Twój aparat CPAP nie mógłby zostać wykorzystany w szpitalu. Podczas epidemii koronawirusa ważne jest, aby kontynuować dotychczas prowadzoną terapię, w tym stosowanie aparatu CPAP.

 • COVID-19

  Czy wirusem wywołującym COVID-19 można zakazić się więcej niż raz?

  Wyniki obecnych badań sugerują, że odporność na wirus wywołujący COVID-19 rozwija się po pierwszym zakażeniu, powtórne zakażenie nie jest zatem możliwe. Istnieją pewne wirusy, na przykład grypy i przeziębienia, którymi można zakazić się kilkukrotnie, ponieważ z czasem wirus mutuje. Na razie nie wiadomo, czy może to dotyczyć wirusa wywołującego COVID-19.

   

  Czy zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 może powodować długotrwałe zmiany w płucach?

  Zdecydowana większość osób zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 wraca do pełni zdrowia bez żadnych długotrwałych skutków. Osoby, które przechodzą zakażenie w sposób bardzo ciężki lub które przebywają na oddziale intensywnej terapii i wymagają mechanicznej wentylacji płuc, mogą odczuwać późniejsze skutki związane zarówno z infekcją koronawirusem, jak i samą intensywną terapią. Rehabilitacja i odpowiednie wsparcie może pomóc takim osobom w powrocie do normalnego funkcjonowania. Takie powikłania wystąpią jedynie u małego odsetka zakażonych pacjentów.

   

  Chorowałem(-am) na COVID-19. Minęły prawie dwa miesiące, a ja nadal odczuwam bóle w klatce piersiowej. Czy to normalne?

  U większości osób, które przebyły COVID-19, objawy ustępują po kilku dniach lub tygodniach. Bóle w klatce piersiowej nie powinny utrzymywać się 2 miesiące po przebyciu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19.

  U niektórych osób występują długotrwałe problemy i powikłania. Większość objawów ustępuje samoistnie, jednak u niektórych osób konieczne może być wykonanie prześwietlenia klatki piersiowej lub innych badań kontrolnych, aby sprawdzić, czy wystąpiły powikłania. Należy omówić te objawy z lekarzem.

   

  Dlaczego COVID-19 może powodować ostry ból w płucach?

  Wielu chorych na COVID-19 uskarża się na ból lub dyskomfort w klatce piersiowej. Są to częste objawy. Według niedawnego brytyjskiego raportu ból w klatce piersiowej występuje u ponad 1 na 10 osób chorych na COVID-19. Jest on najprawdopodobniej spowodowany przez zapalenie błony wyściełającej wnętrze płuc (stan nazywany zapaleniem opłucnej), chociaż powodem może być również ból mięśni klatki piersiowej, powstały w wyniku silnego kaszlu.

  Ważne jest, aby porozmawiać o występowaniu takiego bólu z lekarzem. Chociaż jest to częsty objaw towarzyszący zakażeniu wirusem wywołującym COVID-19, może być wywołany innymi schorzeniami.

   

  Czy liczba przypadków spadnie, gdy zrobi się cieplej?

  Światowa Organizacja Zdrowia zasugerowała niedawno, że nie jest to prawdopodobne. Chociaż choroby takie jak grypa częściej występują zimą, to należy zauważyć, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nie tylko niższa temperatura, ale też fakt, że o tej porze roku spędzamy więcej czasu w domu, co sprzyja rozprzestrzenianiu się wirusa. Fakt, że ogniska koronawirusa występują w krajach, gdzie temperatury są znacznie wyższe niż w większości Europy, wskazuje na to, że rozprzestrzenia się on z łatwością nawet w ciepłe dni.

   

  Na jakim etapie są prace nad opracowaniem leku?

  W Chinach przeprowadzono już pierwsze skuteczne próby leczenia infekcji. Trwają prace nad kolejnymi badaniami. Istnieje szansa, że wkrótce — być może w ciągu kilku miesięcy — uzyskamy informacje dotyczące skutecznej terapii. Najskuteczniejszym sposobem powstrzymania pandemii koronawirusa może być szczepionka. Naukowcy szacują, że zostanie opracowana w ciągu kolejnych 12–18 miesięcy. W tym tygodniu (16 marca) rozpoczęto pierwsze badanie kliniczne mające na celu ocenę skuteczności szczepionki przeciwko koronawirusowi.

   

  Czy koronawirus przenosi się drogą powietrzną?

  Wirus SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19, nie rozprzestrzenia się drogą powietrzną. Wirus przenoszony jest drogą kropelkową. Oznacza to, że w momencie, gdy ktoś kaszle lub kicha, uwalnia kropelki płynu, w których zawieszony jest wirus. Umożliwia mu to przebycie krótkiego dystansu. Z tego względu zalecamy, aby zachować co najmniej dwumetrowy odstęp od innych osób, co zmniejsza ryzyko zakażenia się drogą kropelkową.

   

  Czy to prawda, że u większości osób zakażenie koronawirusem będzie przebiegało zaledwie odrobinę ciężej, niż łagodna infekcja grypopodobna?

  Tak. Większość osób zakażonych wirusem wywołującym COVID-19 przejdzie chorobę w sposób łagodny lub bezobjawowy.

   

  Jakie są łagodne objawy zakażenia?

  Objawy mogą trwać kilka dni i obejmować ból głowy, niewielką gorączkę lub niekontrolowany kaszel. Z obserwacji można wywnioskować, że zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 przebiega inaczej u różnych osób, jednak większość pacjentów odczuwała zaledwie łagodne objawy, które ustępowały po kilku dniach.

   

  Czy mogę jednocześnie zachorować na przeziębienie/grypę i zakazić się wirusem wywołującym COVID-19? Jeśli jest to niemożliwe, czy powinienem(-nnam) w ramach środka zapobiegawczego zachorować na przeziębienie?

  Inne infekcje nie wykluczają możliwości zachorowania na COVID-19. Zarówno w Chinach, jak i na świecie zgłaszano przypadki równoczesnego zakażenia, co oznacza, że pacjent został zakażony różnymi patogenami jednocześnie. Nie próbuj złapać przeziębienia!

   

  Jak wyleczyć włóknienie płuc spowodowane zakażeniem wirusem wywołującym COVID-19?

  Nie wiadomo, czy zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 powoduje włóknienie płuc. Możliwe, że włóknienie płuc może wystąpić u pacjentów, którzy cierpią z powodu zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Dotyczy to jednak niewielkiego odsetka przypadków zakażeń wirusem wywołującym COVID-19. Aby dowiedzieć się, jak temu zapobiec, niezbędne będzie przeprowadzenie odpowiednich badań. W Europie prowadzone są obecnie badania kliniczne, mające na celu ocenę leczenia zapobiegającego wystąpieniu tego schorzenia.

   

  Nigdy nie mam gorączki, nawet jeśli choruję na grypę. Skąd będę wiedział(a), że zakaziłem(-am) się wirusem wywołującym COVID-19?

  Gorączka jest częstym, ale nie jedynym objawem COVID-19. Inne objawy to uporczywy kaszel, ból gardła, katar, zmęczenie, a w ciężkich przypadkach — trudności z oddychaniem. Objawy te wywoływane są również przez inne wirusy i schorzenia płuc. Bez wykonania odpowiednich badań nie można mieć 100% pewności, że występują z powodu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19.

  Jeśli wystąpią u Ciebie powyższe objawy, na przykład uporczywy kaszel, jednak nie na tyle ciężkie, by zgłosić się do szpitala, należy założyć, że zostałeś(-aś) zakażony(-a) wirusem wywołującym COVID-19, i pozostać w domu przez 7 dni.

   

  Czy zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 wpływa na pojemność płuc?

  W większości przypadków odpowiedź brzmi „nie”. Należy jednak zauważyć, że zdarzali się pacjenci, u których — po pobycie na oddziale intensywnej terapii — zakażenie wirusem wywołującym COVID-19 pozostawiało powikłania takie jak zmniejszona pojemność lub uszkodzenie płuc. W przypadku gdy cierpisz z powodu przewlekłych duszności lub masz problemy z wykonywaniem ćwiczeń fizycznych, skonsultuj się z lekarzem w celu zbadania czynności płuc. Większość osób nie wymaga tego rodzaju badań kontrolnych.

   

  Czym charakteryzuje się patofizjologia niewydolności oddechowej wywołanej przez COVID-19?

  W ciężkich przypadkach COVID-19 powoduje stan zwany zapaleniem płuc, a w najcięższych przypadkach — stan zwany zespołem ostrej niewydolności oddechowej (ARDS). W obu sytuacjach naczynia krwionośne dostarczające płuca są osłabione z powodu nasilonego stanu zapalnego, a płuca wypełniają się płynem i komórkami, które mogą je uszkodzić. U niektórych osób schorzenie to przebiega łagodnie, zaś wraz z upływem czasu i dzięki wspomaganiu tlenem ich stan ulega poprawie. W ciężkich przypadkach ARDS może zaistnieć konieczność zastosowania respiratora w celu wentylowania płuc do momentu, aż stan zapalny ustąpi, a płyn zaniknie.

   

  W jakiej temperaturze wirus wywołujący zakażenie COVID-19 staje się uśpiony? Czy należy oddychać bardzo zimnym powietrzem?

  Niestety ma powodu, aby przypuszczać, że temperatura powietrza wpływa na ryzyko zakażenia wirusem wywołującym COVID-19. Choroba może rozprzestrzeniać się w bardzo ciepłych i w bardzo zimnych krajach. Skrajne temperatury powietrza nie uniemożliwiają zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, ale mogą powodować trudności z oddychaniem.

   

  Czy COVID-19 może powodować zatorowość płucną?

  Zatorowość płucną stwierdzono u wielu pacjentów przyjętych na oddział intensywnej terapii z powodu zakażenia wirusem wywołującym COVID-19. Przyczyną jest fakt, że COVID-19 wywołuje stan zapalny, a pacjenci przebywający na oddziale nie mogą się swobodnie poruszać. Nie ma dowodów wskazujących na to, że osoby z łagodnym przebiegiem COVID-19, chorujące w domu, są narażone na wystąpienie zatorowości płucnej.
  Cierpię na idiopatyczne włóknienie płuc (IPF). Czy jeśli zachoruję na COVID-19, grozi mi większe ryzyko powikłań?

  Tak. Schorzenie to powoduje pogorszenie czynności płuc, dlatego IPF można uznać za czynnik zwiększający ryzyko. Osoby cierpiące na IPF powinny zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad dystansowania społecznego oraz, w miarę możliwości, pozostawać w domu.

   

  Czy można zakazić się wirusem wywołującym COVID-19, wdychając cząsteczki skóry / łupież?

  Nie. Wirus rozprzestrzenia się głównie za pośrednictwem kropelek cieczy rozsiewanych podczas kichania lub kaszlu. Przenosi się również za pośrednictwem dotyku, kiedy dana osoba przeniesie zakażoną kroplę cieczy na kogoś innego.

   

  Czy COVID-19 wywołuje dziwne dźwięki, wydawane przez powietrze w klatce piersiowej podczas obracania się (np. dźwięk ocierających się płuc)?

  Pacjenci nie zgłaszali mi takich objawów. Należy omówić tę kwestię z lekarzem.

 • Dalsza informacja

  [1] Informacje te zostały opracowane we współpracy z profesorem Jamesem Chalmersem z University of Dundee, który jest przewodniczącym grupy zajmującej się infekcjami układu oddechowego (10.01) w ramach Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma European Respiratory Journal (ERJ).

  Dowiedz się więcej i bądź na bieżąco z wiadomościami na temat choroby COVID-19.

  Ściśle współpracujemy z ekspertami dot. chorób układu oddechowego z Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS), aby udzielić odpowiedzi na jak najwięcej pytań dotyczących infekcji wirusem wywołującym COVID-19. Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@europeanlung.org.

  Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail z pytaniami dotyczącymi zakażenia koronawirusem, dlatego nie jesteśmy w stanie odpowiadać na nie bezpośrednio. Otrzymane pytania będą opracowywane, a następnie regularnie publikowane — wraz z odpowiedziami — w sekcji pytań i odpowiedzi na stronie internetowej.

  Niezwykle ważne jest, aby czerpać informacje z zaufanego źródła. Polecamy korzystanie z takich źródeł informacji, jak:

 • Ograniczenie i zrzeczenie się odpowiedzialności

  Ściśle współpracujemy z ekspertami dot. chorób układu oddechowego z European Respiratory Society (ERS), aby udzielić odpowiedzi na jak najwięcej pytań dotyczących infekcji wirusem wywołującym COVID-19. Informacje podane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują one konsultacji z lekarzem lub pracodawcą. Należy zawsze postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie jesteśmy agencją rządową, dlatego nie możemy odpowiadać na pytania dotyczące sytuacji finansowej/zawodowej.

  Staramy się udzielać odpowiedzi na jak najwięcej pytań, jednak nie możemy przekazywać zaleceń dotyczących konkretnych przypadków ani porad medycznych lub dotyczących leczenia. Nie należy wysyłać nam raportów medycznych, wyników badań ani swoich zdjęć. Nie jesteśmy w stanie udzielić zaleceń w kwestii schorzeń, które nie są związane z chorobami układu oddechowego.

  Otrzymywane przez nas pytania mogą być nieznacznie zmienione, tak aby dotyczyły większej grupy osób. Przed wysłaniem pytania należy dokładnie zapoznać się z informacjami zawartymi na niniejszej stronie, aby sprawdzić, czy nie udzieliliśmy już na nie odpowiedzi.

  Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@europeanlung.org. Otrzymujemy bardzo dużo wiadomości e-mail z pytaniami dotyczącymi zakażenia wirusem wywołującym COVID-19, dlatego nie jesteśmy w stanie odpowiadać na nie bezpośrednio. Otrzymane pytania będą opracowywane, a następnie regularnie publikowane — wraz z odpowiedziami — w sekcji pytań i odpowiedzi na stronie internetowej.

Materials are available in these languages:

Newsletter

Sign up to our free monthly newsletter to get the latest information and research news on lung conditions, plus views from experts and patients! You can unsubscribe at any time.