Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Priotytety Pacjenta

ELF i ERS uruchomiły innowacyjny projekt Priotytety Pacjenta (Patient Priorytety) w celu rozwoju tworzonych przez pacjentów wytycznych dotyczące tego, co jest najważniejsze dla osób dotkniętych chorobami płuc w całej Europie.

Pierwsze dwa projekty w ramach Priorytetów Pacjenta będą się koncentrować w następujących obszarach:


 • Priorytety pacjenta z rakiem płuca

  Nowy, innowacyjny pilotażowy projekt ELF i ERS Priorytety Pacjenta rozpoczął się w styczniu 2015 roku i ma na celu rozwój wytycznych tworzonych przez pacjentów, wskazujących co jest najważniejsze dla osób dotkniętych rakiem płuc  w całej Europie.

  Grupa Doradcza Pacjentów (PAG- Patient Advisory Group) została zebrana w celu nadania kierunku dla projektu, w którym uczestniczyć będą osoby, u których zdiagnozowano raka płuc, opiekunowie i członkowie ich rodzin oraz przedstawiciele organizacji pacjentów chorych na raka płuca. Grupę stanowią osoby z Czech, Danii, Niemczech, Irlandii, Włoszech i Wielkiej Brytanii, a składa się z przedstawicieli organizacji pacjentów z Rak Płuca w Europie (LuCE- Lung Cancer Europe), Kobiety Przeciwko Rakowi Płuca w Europie (WALCE- Woman Against Lung Cancer in Europe) i Fundusz Badawczy nad Międzybłonniakiem June Hancock (June Hancock Mesothelioma Resaerch Fund).

  Po odbyciu konsultacji w całej Europie, zostaną opracowane wytyczne zarówno dla pracowników służby zdrowia jak i osób żyjących z rakiem płuc. Będą one dostępne w kilku językach do końca 2015 roku. W skład grupy wejdą również profesjonaliści medyczni z ERS aby zapewnić, że wszelkie aspekty medyczne wytycznych będą starannie opracowane.

  Jak można wziąć udział ?

  Jeśli jesteś osobą, u której zdiagnozowano  raka płuca lub opiekunem / członkiem rodziny wspierającej kogoś z rakiem płuca i chciałbyś/łabyś? aby twoja opinia została uwzględniona, powinien wziąć udział w konsultacjach i wysłać e-mail do Jeanette Boyd w celu uzyskania większej ilości szczegółów.

  Dowiedz się więcej.