Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Badania naukowe

Badania naukowe

Każdego roku stypendia ERS/ELF otrzymują młodzi naukowcy z Europy, prowadzący badania, które mogą poprawić metody terapii pacjentów z chorobami płuc. Otrzymują oni dofinansowanie, dzięki któremu mogą oni odwiedzać różne kraje w Europie, gdzie zdobywają umiejętności do późniejszego wykorzystania we własnym kraju. Naukowcy ci na bieżąco informują o postępie badań.

Przeczytaj blogi naukowe, aby dowiedzieć się więcej o sposobach pracy naukowców w celu udoskonalenia terapii pacjentów z chorobami płuc. Wszystkie nasze badania prowadzone są w języku angielskim.