Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Partnerstwo

ELF ma na celu zbliżenie profesjonalistów, pacjentów i społeczeństwa, aby uzyskać pozytywny wpływ na zdrowie płuc. Dlatego kluczowe znaczenie ma partnerstwo z innymi organizacjami.

 • European Respiratory Society (ERS)

  Założone w 1990 r. European Respiratory Society (ERS) to międzynarodowa organizacja medyczna non-profit, skupiająca ponad 10 000 członków w 100 krajach. Jest to największe w swojej dziedzinie stowarzyszenie europejskie.

  ERS szuka sposobów na ograniczenie cierpień związanych z chorobami dróg oddechowych i promuje zdrowie płuc poprzez badania naukowe, udostępnianie wiedzy oraz edukację medyczną i społeczną. Jest to osiągane poprzez:

  • Publikowanie badań naukowych i aktualnej wiedzy w czasopismach
  • Zbliżanie specjalistów w dziedzinie medycyny dróg oddechowych na corocznym kongresie i innych wydarzeniach
 • European Patient Organisation Network

  ELF European Patient Organisation Network składa się z organizacji zrzeszających pacjentów w Europie, które pracują na rzecz zdrowia płuc. Więcej informacji na temat lokalnych organizacji, w tym ich harmonogramy i dane kontaktowe, można znaleźć, zapoznając się z mapą European Patient Network. Jeśli zna Pan/i inne organizacje, o których powinniśmy napisać, prosimy o przesłanie danych kontaktowych organizacji.

 • Europejską Agencją Leków

  ELF współpracuje z Europejską Agencją Leków (EMA) jako kwalifikowana organizacja pacjentów i konsumentów. Oznacza to, że ELF pomaga znaleźć pacjentów, którzy mogą  brać udział w działaniach EMA jako eksperci, np. w celu przeglądania informacji załączonych do leków, tzw. ulotek lekowych i oceny, czy są one zrozumiałe dla chorych.

  ELF jest również członkiem dwóch grup tematycznych EMA, które mają za zadanie uświadomienie zaangażowania pacjentów w pracę EMA.  

  Odwiedź stronę EMA aby dowiedzieć się więcej o tym, jak EMA współpracuje z organizacjami pacjentów i konsumentów.

 • International Alliance of Patients’ Organizations

  ELF jest członkiem International Alliance of Patients’ Organizations (IAPO) - globalnego sojuszu, reprezentującego pacjentów wszystkich narodowości,  z różnymi grupami schorzeń. 

  ELF wspiera wysiłki IAPO w promocji opieki zdrowotnej, skoncentrowanej na pacjencie, w całym świecie.

 • EURORDIS – Choroby Rzadkie w Europie

  ELF jest stowarzyszonym członkiem EURORDIS – Choroby Rzadkie w Europie. EURORDIS jest stowarzyszeniem non-profit zrzeszającym ponad 700 różnych organizacji pacjentów z chorobami rzadkimi z ponad 60 krajów. Organizacje te współpracują na rzecz poprawy jakości życia ponad 30 milionów osób chorujących na choroby rzadkie w Europie.

  ELF wspólnie z EURORDIS pracuje nad Europejską Siecią Referencyjną (European Reference Network) w zakresie rzadkich chorób płuc, ERN-Lung, w celu zapewnienia udziału pacjentów w tej inicjatywie, jak i właściwego ich reprezentowania.

  Przeczytaj więcej o EURORDIS.