Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Organizacja

Głównym organem European Lung Foundation (ELF) jest Rada ELF. W ramach rady działają dwie komisje. Należą do nich komisja doradcza zrzeszająca profesjonalistów i komisja doradcza zrzeszająca pacjentów. Biuro ELF pracuje codziennie i ma swoją siedzibę w Sheffield w Wielkiej Brytanii.

ELF jest zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii organizacją non-profit  o numerze identyfikacji podatkowej (VAT) GB 115 0027 74 oraz instytucją charytatywną o numerze 1118930.

Osoby, które tworzą organizację: Rada, ELF Biuro, Komisja Doradcza ELF, & Komisja doradcza zrzeszająca pacjentów

Rada

Rada ELF to główny organ kontrolny organizacji. Odpowiada on za plan pracy, działania i kontrolę finansową ELF. Rada pracuje, aby kierować fundacją i nadzorować jej działania. Rada ELF składa się z członków Komitetu Wykonawczego ERS, przedstawicieli komisji doradczych zrzeszających profesjonalistów i komisji doradczych zrzeszających pacjentów oraz członków spoza stowarzyszenia.

ELF Biuro

Biuro ELF ma swoją siedzibę w Sheffield w Wielkiej Brytanii. ELF jest firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii i organizacją charytatywną.

Komisja Doradcza ELF

W skład komisji doradczej zrzeszających profesjonalistów wchodzi grupa specjalistów ERS i profesjonalistów w zakresie opieki podstawowej wybranych w całej Europie. Decydują oni, o jakich tematach pisze ELF i oceniają wszystkie pisemne materiały dostępne online, aby zapewnić precyzję i wiarygodność ich treści.

Nasza komisja doradcza zrzeszająca profesjonalistów to członkowie European Respiratory Society (ERS).

Komisja doradcza zrzeszająca pacjentów

Komisja doradcza zrzeszająca pacjentów składa się z europejskich organizacji pacjentów z chorobami dróg oddechowych, których członkowie cierpią na różne schorzenia, aby zapewnić jednakowe reprezentowanie wszystkich chorób płuc. Celem jest ustalenie wspólnego stanowiska wszystkich organizacji zrzeszających pacjentów z chorobami dróg oddechowych w Europie.

Komisja doradcza zrzeszająca pacjentów pracuje z ELF, aby dostarczyć wysokiej jakości informacji o zdrowiu płuc, propagować świadomość zdrowia i inicjatywy edukacyjne, oraz upewnić się, że stanowisko pacjentów uwzględniane jest we wszystkich działaniach ERS, jak np. opracowywanie wytycznych i konferencje 

Past ELF Chairs