Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Działania

Praca ELF polega na informowaniu o działalności ERS osób spoza branży chorób dróg oddechowych. ELF pracuje także, aby zapewnić pacjentom z chorobami płuc i reszcie społeczeństwa możliwość wywierania wpływu na badania naukowe dotyczące dróg oddechowych i wytyczne na poziomie Europy. Aby osiągnąć te cele ELF zaangażowana jest w wiele różnych działań.

 • Promocja zdrowia płuc

  ELF pracuje, aby informować i tłumaczyć działania ERS osobom spoza branży chorób płuc.

  • Strona internetowa ELF dostarcza społeczeństwu danych o chorobach płuc w 8 różnych językach 
  • Zestawienia ELF, opracowywane przy udziale pacjentów i ekspertów ERS, dostarczają wiarygodnych i precyzyjnych informacji dla pacjentów
  • Komunikaty prasowe i streszczenia dla laików umożliwiają mediom i społeczeństwu dostęp do publikacji z czasopisma European Respiratory Journal (ERJ) i abstraktów z kongresu ERS
  • Codzienne nowości o badaniach i leczeniu chorób dróg oddechowych zapewniają społeczeństwu łatwy dostęp do nowych odkryć bez względu na granice państw 
  • Kampanie uświadamiające społeczeństwo, takie jak Healthy Lungs for Life, zachęcają ludzi na całym świecie do dbania o zdrowie płuc
  • Praca w ramach projektów UE dotyczących zdrowia płuc  zapewnia rozpowszechnianie kluczowych wiadomości i wyników wśród pacjentów i społeczeństwa

   

   

   

 • Angażowanie pacjentów w ochronę zdrowia

  ELF pracuje także, aby zapewnić pacjentom z chorobami płuc i reszcie społeczeństwa możliwość wywierania wpływu na badania naukowe dotyczące dróg oddechowych i wytyczne na poziomie Europy.

  • Sieć i grupa doradcza organizacji zrzeszających pacjentów w całej Europie i zajmujących się wszystkimi chorobami płuc, które uczestniczą w kongresie ERS 
  • European Patient Ambassador Programme pomaga szkolić pacjentów i wspomagać ich we współpracy z lekarzami, decydentami i mediami
  • Zarządzanie zaangażowaniem pacjentów w siły zadaniowe ERS  ułatwia opracowywanie wytycznych i konsensusów skoncentrowanych na pacjencie 
  • Wyszukiwanie pacjentów, którzy przemawiają na sympozjach ERS umożliwia kongresowi zapoznanie się z perspektywą pacjenta
  • Zachęcanie pacjentów do omawiania ważnych dla nich problemów z decydentami umacnia pozycję pacjentów z chorobami dróg oddechowych na poziomie Europy.