Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Które tematy badań mają największy wpływ na życie ludzi cierpiących na astmę?

Które tematy badań mają największy wpływ na życie ludzi cierpiących na astmę?

Projekt pomagający ukształtować przyszłość badań nad i sposobów leczenia astmy jest przeprowadzany na terenie całej Europy. Wypełnij naszą ankietę i pomóż ukształtować przyszłość badań nad astmą i sposobów jej leczenia.

Badanie kończy się 11 sierpnia.

Europejskie Partnerstwo na rzecz badań i innowacji w leczeniu astmy (eng. EARIP - The European Asthma Research and Innovation Partnership) stworzy plan działania, który opisuje to, co jest potrzebne, aby zmniejszyć wpływ astmy na indywidualne osoby oraz na systemy opieki zdrowotnej w Europie. Plan ten zostanie wykorzystany przez Komisję Europejską w celu ustalenia, które obszary badań nad astmą zostaną ufundowane, w oparciu o te rejony, w których występuje największe prawdopodobieństwo udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań związanych z leczeniem oraz z życiem z astmą.

Zwracamy się z prośbą do osób cierpiących na astmę, ich rodzin oraz lekarzy I pielęgniarki leczących ich o powiedzeniem nam, które z tematów badań TY uważasz za najbardziej prawdopodobne do udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące wyzwań związanych z leczeniem i życiem z astmą, a zatem pozwalające wywrzeć największy wpływ na jakość życia osób cierpiących na astmę.

Ankieta jest dostępna w 8 europejskich językach:

 

W celu uzyskania więcej informacji, proszę kontaktować się z Sarah Masefield, Europejska Fundacja Płuc (eng. ELF – European Lung Foundation)