Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
STANDARDOWE KOLORY INHALATORÓW MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE

STANDARDOWE KOLORY INHALATORÓW MOGĄ URATOWAĆ ŻYCIE

Według wyników badania przeprowadzonego przez Brytyjską Grupę ds. Inhalatorów (UK Inhaler Group, UKIG), standaryzacja kolorów inhalatorów mogłaby poprawić leczenie i uratować życie osób chorych na astmę.

Zazwyczaj inhalatory zawierające steroidy są zielone, zaś inhalatory o działaniu doraźnym są niebieskie, jednak w Europie brakuje spójności ze względu na brak porozumienia producentów farmaceutycznych. Oznacza to, że nie na wszystkich wyrobach stosuje się oznakowanie zielono/niebieskie, co sprawia, że pacjentowi trudniej jest ocenić, który z inhalatorów należy użyć. 

Raport objął 2.127 pacjentów, którzy wypełnili kwestionariusz online w celu oceny znaczenia koloru inhalatora przy odróżnianiu inhalatorów zawierających steroidy od inhalatorów o działaniu doraźnym, stosowanych do zapewnienia szybkiej ulgi w przypadku wystąpienia uciążliwych objawów.

Wyniki wskazują, że istotny odsetek 89% pacjentów polegał na kolorze inhalatora, dokonując rozróżnienia między inhalatorami zawierającymi sterydy a inhalatorami o działaniu doraźnym.

Badanie wzywa wytwórców, aby, mając na celu bezpieczeństwo, sformalizowali oznakowanie kolorystyczne, przykładając szczególną wagę do standaryzacji niebieskich inhalatorów o działaniu doraźnym ze względu na istotną rolę, jaką odgrywają w łagodzeniu objawów.