Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
PALACZE TYTONIU CIERPIĄCY NA CHOROBY PŁUC CHCIELIBY UZYSKIWAĆ KONSTRUKTYWNE I NACECHOWANE EMPATIĄ PORADY DOTYCZĄCE RZUCANIA PALENIA JUŻ NA WCZESNYM ETAPIE PODEJMOWANIA PRÓB

PALACZE TYTONIU CIERPIĄCY NA CHOROBY PŁUC CHCIELIBY UZYSKIWAĆ KONSTRUKTYWNE I NACECHOWANE EMPATIĄ PORADY DOTYCZĄCE RZUCANIA PALENIA JUŻ NA WCZESNYM ETAPIE PODEJMOWANIA PRÓB

ERJ Open Research opublikowano wyniki badania, które przeprowadziliśmy z grupą lekarzy z Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego, a które dotyczyło opinii palaczy tytoniu cierpiących na choroby płuc.

W ramach omawianego badania 514 osób udzieliło odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu internetowym, który został przetłumaczony na 16 języków.

Respondentów pytano o choroby płuc, na które cierpią, a także o palenie tytoniu, opinie na temat rzucania palenia, doświadczenia, jakie mają w kontaktach z fachowym personelem ochrony zdrowia w tym zakresie, a także o rodzaj wsparcia, które chcieliby uzyskiwać w związku z rzucaniem palenia.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że choć większość respondentów chce rzucić palenie, to 90% z nich ma z tym trudności.

Respondenci formułowali następujące zalecenia dotyczące tego, jak można im pomóc w rzuceniu palenia:

 

 

Przeczytaj cały artykuł

 


Przeczytaj cały artykuł