Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Naukowcy odkryli, dlaczego osoby cierpiące na choroby płuc są narażone na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza

Naukowcy odkryli, dlaczego osoby cierpiące na choroby płuc są narażone na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza

Badacze z Japonii prowadzą badania nad przyczyną, dla której zanieczyszczenia powietrza są szczególnie szkodliwe dla osób z chorobami płuc.

Kontakt z zanieczyszczonym powietrzem może wywołać u osób cierpiących na choroby płuc takie objawy jak ataki astmy, zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), trudności w oddychaniu, świsty, kaszel i podrażnienie. Jednak mechanizmy organizmu, które wywołują takie reakcje, wciąż pozostają niejasne.

W nowym badaniu, opublikowanym w czasopiśmie naukowym Immunity, badacze przyjrzeli się sposobowi, w jaki układ odporności u grupy myszy reagował na powszechnie występujący polutant – pył zawieszony o średnicy aerodynamicznej ziaren 2,5 mikrometra (PM 2,5).

Naukowcy odkryli, że PM 2,5 wydaje się niszczyć komórki immunologiczne zwane makrofagami, które w następstwie wydzielają substancję zwaną interleukiną, wiążącą się ze stanem zapalnym. Powoduje to uruchomienie łańcucha wydarzeń, które wywołują powszechne objawy u osób cierpiących na choroby płuc.

Naukowcy liczą, że lepsze zrozumienie tego procesu pomoże w opracowaniu leczenia mającego na celu ochronę ludzi przed występowaniem objawów dolegliwości związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Konieczne jest jednak przeprowadzenie większej liczby badań.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life, która podnosi świadomość na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia układu oddechowego.