Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Man walking

Podziel się swoimi doświadczeniami dotyczącymi rozstrzenia oskrzeli i/lub zakażenia prątkami niegruźliczymi w ramach nowej ankiety!

Fundacja ELF przygotowała nową ankietę mającą na celu pogłębienie wiedzy na temat wyzwań stojących przed osobami badanymi pod kątem zakażenia prątkami niegruźliczymi i poddawanymi leczeniu na tę chorobę.

Do udziału w ankiecie zapraszamy osoby, u których stwierdzono występowanie rozstrzenia oskrzeli, zakażenia prątkami niegruźliczymi lub obu tych schorzeń. Anonimowe odpowiedzi respondentów pomogą lekarzom w usprawnieniu procesu badania pacjentów pod kątem zakażenia prątkami niegruźliczymi i leczenia tej choroby.

Udział w ankiecie można wziąć. Jest ona dostępna w językach: angielskim, arabskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim, tureckimwłoskim.

Prosimy o przesłanie łącza do tej ankiety każdemu, kto może być zainteresowany podzieleniem się swoimi doświadczeniami na ten temat, co pozwoli nam dotrzeć do jak największej liczby osób.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres jeanette.boyd@europeanlung.org.

Ankietę opracowała fundacja ELF we współpracy z organizacją EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research Collaboration)

Newsletter

Sign up to our free monthly newsletter to get the latest information and research news on lung conditions, plus views from experts and patients! You can unsubscribe at any time.