Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Obietnice zajęcia się problemem szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie złożone podczas przełomowej konferencji WHO

Obietnice zajęcia się problemem szkodliwego wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie złożone podczas przełomowej konferencji WHO

Niedawno (w dniach od 30 października do 1 listopada 2018 r.) odbyła się w Genewie pierwsza globalna konferencja Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. W imieniu osób zawodowo związanych z pulmonologią i pacjentów z chorobami układu oddechowego uczestniczyli w niej przedstawiciele Europejskiego Towarzystwa Pulmonologicznego (European Respiratory Society — ERS) i Europejskiej Fundacji na rzecz Płuc (European Lung Foundation — ELF).

CZAS ZACZĄĆ DZIAŁAĆ

Na konferencji spotkali się politycy, eksperci naukowi i aktywiści z całego świata, aby wspólnie poszukać rozwiązań. Główne przesłanie tej konferencji brzmiało następująco: najwyższy czas podjąć konkretne działania w walce z zanieczyszczeniem powietrza, aby chronić zdrowie. Choć zanieczyszczenie powietrza nazywamy niewidzialnym zabójcą, to zdecydowanie rzuca się w oczy jego wpływ na rozwój przewlekłych chorób niezakaźnych — stwierdziła dr Maria Neira, dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego oraz Środowiskowych i Społecznych Determinant Zdrowia w WHO. — Za 10 lat nie będziemy mogli stwierdzić: „przecież nic o tym nie wiedzieliśmy”.

W ramach prowadzonej obecnie akcji stanowiącej element kampanii pod hasłem „Zdrowe płuca na całe życie” („Healthy Lungs for Life”), podczas konferencji wystąpili przedstawiciele ERS i ELF.

Prezes EFL Izabel Saraiva wzięła udział w dyskusji panelowej dotyczącej kwestii, w jaki sposób sektor zdrowia mógłby przejąć wiodącą rolę w zapobieganiu problemom zdrowotnym związanym z zanieczyszczeniem powietrza.

Przewodnicząca Komisji ERS ds. Środowiska i Zdrowia, prof. Barbara Hoffmann, wygłosiła prelekcję na temat dowodów naukowych na wpływ zanieczyszczeń powietrza, nawet przy niskim poziomie stężeń, na rozwój przewlekłych chorób niezakaźnych.

W konferencji wzięło też udział kilku obecnych i byłych członków tej komisji, w tym prof. Francesco Forastiere, prof. Bert Brunekreef, prof. Isabella Annesi-Maesano i prof. Nino Künzli, pomagając w zadbaniu o to, aby konferencja opierała się na najnowszych dowodach naukowych.

Zobowiązania do podjęcia działań

Ostatni dzień konferencji przebiegał pod znakiem spotkań na wysokim szczeblu z udziałem wielu kluczowych polityków z całego świata, w tym ministrów zdrowia, ministrów środowiska oraz burmistrzów i prezydentów miast.

Podczas sesji zamykającej zachęcono uczestników, aby na forum publicznym ogłosili, w jaki sposób zobowiązują się zająć problemem zanieczyszczenia powietrza. Zobowiązania te złożyli przedstawiciele różnych krajów i regionów, a także organizacje międzynarodowe.

ERS i EFL wzięły udział w tej sesji, składając w imieniu 28 towarzystw lekarskich i organizacji pacjenckich obietnicę podjęcia aktywnych kroków zmierzających do zmniejszenia szkód powodowanych przez zanieczyszczenie powietrza poprzez działania zwiększające świadomość problemu i działania edukacyjne. Będą się one koncentrowały na uwzględnianiu danych naukowych dotyczących jakości powietrza w wytycznych postępowania klinicznego, w działalności edukacyjnej i naukowo-badawczej, oraz na krokach, jakie można podjąć w celu poprawy świadomości problemu i wiedzy o nim w różnych grupach pacjentów.

Obejrzyj nagrania wideo z sesji, które odbyły się w ramach tej konferencji.

Skuteczne zajęcie się problemem zanieczyszczenia powietrza w ramach kampanii „Zdrowe płuca na całe życie”

Prelekcje wygłoszone przez liderów ERS i ELF to tylko część wszystkich przedsięwzięć zaplanowanych w ramach trwającej rok kampanii „Zdrowe płuca na całe życie” skierowanej do decydentów politycznych, przedstawicieli zawodów medycznych, pacjentów i szerszej społeczności. Celem tej kampanii jest podniesienie świadomości społecznej w zakresie znaczenia oddychania czystym powietrzem i działań, które każdy może podjąć we własnym zakresie, aby chronić swoje płuca przed zanieczyszczeniami powietrza. W kampanii może wziąć udział każdy członek społeczności działającej na rzecz zdrowych płuc w dowolnym miejscu na świecie — zorganizuj własne wydarzenie i pomóż nam w ten sposób szerzyć te ważne przesłania na całym świecie.