Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Nowy raport ostrzega, że wielu Europejczyków narażonych jest na działanie niebezpiecznie wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza

Nowy raport ostrzega, że wielu Europejczyków narażonych jest na działanie niebezpiecznie wysokich poziomów zanieczyszczenia powietrza

Mimo iż w ostatnim czasie sytuacja się poprawiła, zanieczyszczenie powietrza ma w dalszym ciągu poważne konsekwencje dla zdrowia Europejczyków, donosi najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (EEA).

Publikacja „Air quality in Europe – 2015 report“ opublikowana przez EEA wczoraj (w poniedziałek, 30 listopada 2015 r.), wykorzystuje dane pochodzące z oficjalnych stacji pomiarowych monitorujących jakość powietrza w całej Europie, które dają aktualny obraz jakości powietrza na kontynencie.

Raport wykazał, że większość ludzi mieszkających w miastach jest regularnie narażona na wyższe poziomy zanieczyszczeń powietrza niż te określone w limitach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Co więcej, w 2012 r. narażenie na pyły zawieszone o wielkości cząstek stałych do 2,5 mikrometra (PM 2,5) – rodzaj zanieczyszczenia pochodzącego z wielu źródeł, w tym spalin produkowanych przez pojazdy silnikowe i spalania różnych paliw – doprowadziło do przedwczesnej śmierci 430 000 ludzi w Europie.

Raport apeluje o podjęcie skoordynowanego działania na poziomie międzynarodowym, europejskim, narodowym, regionalnym i lokalnym, tak aby stawić czoło temu problemowi i ratować życie.

Przeczytaj pełny raport.

Przeczytaj oryginalny komunikat dla prasy.

Dowiedz się więcej o kampanii Healthy Lungs for Life, która podnosi świadomość na temat znaczenia czystego powietrza.