Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
STWIERDZONO ZWIĄZEK MIĘDZY DŁUGOTRWAŁĄ EKSPOZYCJĄ NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA A ROZWOJEM NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

STWIERDZONO ZWIĄZEK MIĘDZY DŁUGOTRWAŁĄ EKSPOZYCJĄ NA ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA A ROZWOJEM NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH

Naukowcy odkryli, że długotrwała ekspozycja na pewien powszechnie występujący rodzaj zanieczyszczenia powietrza może zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory złośliwe.

Celem badania, które naukowcy ci opublikowali w czasopiśmie Cancer Epidemiology, Biomarkers and Prevention, było pogłębienie wiedzy na temat wpływu wdychania przez długi czas pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 mikrometrów, czyli tzw. pyłu zawieszonego (PM, ang.particulate matter) PM2,5. Pył zawieszony PM2,5 to powszechnie występujący polutant emitowany przez samochody z silnikiem diesla w trakcie spalania paliwa, który to polutant może wywierać cały szereg negatywnych skutków zdrowotnych, szczególnie w obrębie płuc.

Naukowcy zrekrutowali do badania 66 280 mieszkańców Hong Kongu, którzy między 1998 a 2001 rokiem (początek badania) byli w wieku 65 lat lub starsi.

Roczne stężenia substancji determinujących jakość powietrza wokół miejsc zamieszkania uczestników badania szacowano na podstawie danych satelitarnych i odczytów z mierników stacjonarnych w okresie od początku badania do 2011 roku. Aby sprawdzić potencjalny wpływ na zdrowie tego rodzaju zanieczyszczeń powietrza, badacze sprawdzali ogólnodostępne rejestry przyczyn zgonów.

Po wyłączeniu osób palących tytoń i obciążonych innymi chorobami badacze stwierdzili, że wyższe poziomy ekspozycji na pył zawieszony PM2,5 wiążą się z wyższym ryzykiem zgonu z powodu dowolnego nowotworu złośliwego.

Na podstawie tych obserwacji badacze stwierdzili, że dobrze byłoby przeprowadzić podobne badania w innych krajach, by ustalić, czy związek ten jest uniwersalny.

Przeczytaj oryginalne doniesienie prasowe

Przeczytaj streszczenie artykułu