Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
Chcielibyśmy prosić o podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem spirometrycznym

Chcielibyśmy prosić o podzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z badaniem spirometrycznym

Rozpoczęliśmy badanie ankietowe, aby dowiedzieć się więcej na temat doświadczeń pacjentów poddawanych badaniu spirometrycznemu.

Badanie spirometryczne — badanie oddychania, polegające na pomiarze ilości powietrza znajdującego się w płucach pacjenta oraz prędkości jego wydychania.

Ankieta jest przeznaczona zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, u których wykonywano badanie spirometryczne, w tym dla pacjentów z chorobami płuc oraz osób, u których spirometrię wykonywano ramach badań przesiewowych, na przykład podczas okresowych badań pracowniczych.

Na podstawie opinii i doświadczeń przekazanych przez pacjentów za pośrednictwem tej ankiety i na podstawie najnowszych danych naukowych i klinicznych grupa robocza specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia (współpracujących z amerykańskim towarzystwem American Thoracic Society i europejskim towarzystwem European Respiratory Society) ustali najwłaściwsze sposoby wykonywania badania spirometrycznego.

Opinie pacjentów będą niezwykle cenne, gdyż pozwolą one uwzględnić zgłaszane korzyści i problemy podczas ustalania optymalnych metod wykonywania spirometrii. Zwracamy się o pomoc w dotarciu do jak największej liczby osób przez przekazanie informacji o niniejszej ankiecie każdemu, kto Pana/Pani zdaniem może być zainteresowany podzieleniem się swoimi doświadczeniami na ten temat.

Ankietę można wypełnić przez Internet do 21 września 2018 roku, a czas potrzebny na jej wypełnienie wynosi 5–10 minut.

Ankieta dostępna jest w językach angielskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rosyjskim i włoskim. Język można wybrać z menu rozwijanego znajdującego się w prawym górnym rogu ankiety.

Ankietę można wypełnić przez internet

W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z Barbara Johnson