Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ
BADANIE WYKAZAŁO, ŻE PORADA PSYCHOLOGICZNA UDZIELANA PRZEZ TELEFON MOŻE POMÓC RZUCIĆ PALENIE

BADANIE WYKAZAŁO, ŻE PORADA PSYCHOLOGICZNA UDZIELANA PRZEZ TELEFON MOŻE POMÓC RZUCIĆ PALENIE

Badacze odkryli, że porada psychologiczna udzielana w rozmowie telefonicznej może pomóc osobom narażonym na ryzyko zachorowania na raka płuc rzucić palenie.

Przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych badanie miało na celu ustalenie, czy pomoc psychologiczna przy rzucaniu palenia udzielona w trakcie badań przesiewowych (rutynowych testów) pod kątem raka płuc pomoże ludziom faktycznie rzucić palenie.

W Stanach Zjednoczonych badania przesiewowe są dostępne dla osób narażonych na wyższe ryzyko wystąpienia tej choroby, czyli np. dla osób w wieku 55 – 77 lat, które palą od dłuższego czasu. Jednak ze względu na pewne problemy – w tym ryzyko, że wyniki badań błędnie wykażą wystąpienie u kogoś raka płuc – trwa debata, czy ten rodzaj badań przesiewowych jest przydatny. Na chwilę obecną w Europie nie ma rekomendacji dotyczących tego rodzaju badań przesiewowych.

W ramach badania 92 osoby poddawane badaniom przesiewowym pod kątem raka płuc zostały podzielone na dwie grupy. Jedna grupa otrzymywała pomoc psychologiczną przez telefon, a druga grupa otrzymywała zwykłą opiekę. W żadnej z grup nie było osób, u których zdiagnozowano raka płuc, za to w każdej grupie znalazło się tyle samo osób z prawidłowymi i nieprawidłowymi wynikami badań.

Uczestnicy, którym udzielana była pomoc psychologiczna, brali udział w sześciu 10–15-minutowych sesjach telefonicznych na przestrzeni 3 miesięcy, przy czym pierwsza sesja odbyła się tuż po tym, jak otrzymali wyniki badań. Członkowie drugiej grupy dostali listę darmowych lub niedrogich środków, z których mogli skorzystać w celu rzucenia palenia.

Później członkowie obu grup zostali zapytani, czy rzucili palenie – od tych, którzy odpowiedzieli twierdząco, pobrano próbkę śliny w celu zbadania jej na obecność nikotyny.

Ustalono, że osiem osób (17%) z grupy korzystającej z pomocy psychologicznej rzuciło palenie, natomiast w grupie, która otrzymała listę z innymi środkami, odsetek ten wynosił 4% (2 osoby).

Według badaczy wyniki ich badań przemawiają za wykorzystaniem tej potencjalnej metody przy pracy z osobami, które w przeciwnym razie nie skorzystałyby z usług wspomagających rzucenie palenia w tak kluczowym momencie, kiedy to myślą o swoim zdrowiu.

Badacze planują teraz zbadać skuteczność tej metody na dużo większej grupie osób i sprawdzić, czy tym razem wyniki będą podobne.

Przeczytaj oryginalny artykuł prasowy.

Przeczytaj streszczenie artykułu.

Pobierz arkusz informacyjny Europejska Fundacja na rzecz Zdrowia Płuc (European Lung Foundation, ELF) na temat palenia w chorobach płuc.