Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Centrum mediów

Centrum mediów

European Lung Foundation (ELF) odpowiada za udostępnianie prasie i mediom najnowszych badań European Respiratory Society (ERS) dotyczących płuc.

Obejmuje to wydawanie comiesięcznych komunikatów prasowych dotyczących najnowszych badań w European Respiratory Journal i organizowanie rozmów z ekspertami ERS lub przedstawicielami pacjentów w celu przekazania komentarzy o podanych informacjach dotyczących zdrowia płuc.

ELF zajmuje się także obsługą prasową dorocznego kongresu ERS. W trakcie kongresu dziennikarze zapraszani są do bezpłatnego korzystania ze znajdującego się na miejscu biura prasowego, aby mogli informować o najnowszych badań dotyczących chorób dróg oddechowych, jakie zaprezentowano na sesjach naukowych

Działalność prasowa prowadzona jest w języku angielskim