Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Sympozjum o podróżowaniu samolotem na ERS kongresie w Mediolanie, 2017 r.

Sympozjum o podróżowaniu samolotem na ERS kongresie  w Mediolanie, 2017 r.

W 2017 r. Europejska Fundacja na rzecz Płuc (ELF) kontynuowała badania nad potrzebami i problemami osób cierpiących na choroby płuc, personelu medycznego i innych interesariuszy oraz zorganizowała sympozjum na ten temat podczas Międzynarodowego Kongresu ERS w Mediolanie.

Celem dyskusji było:

Dyskusję prowadzili Dan Smyth (były przewodniczący ELF) i Karl Sylvester (Cambridge University Hospitals).

PREZENTACJE I MÓWCY

Nagrania z sympozjum są dostępne w internecie pod linkami podanymi powyżej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie, prosimy o kontakt mailowy z info@europeanlung.org.