Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Prawa pasażerów linii lotniczych

Sprawozdanie z ankiety oraz warsztatów – Międzynarodowy Kongres Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) w Londynie 2016 r.

W 2016 r. Europejskie Towarzystwo Oddechowe zwróciło się do specjalistów z dziedziny opieki zdrowotnej, osób, które muszą podróżować z tlenem, ich opiekunów i rodzin o wypełnienie krótkiego kwestionariusza i podzielenie się swoimi doświadczeniami, by pomóc nam poprawić kwestie praktyczne związane z podróżą samolotem osób z chorobami płuc.

Wyniki ankiety zostały zaprezentowane na warsztatach przeprowadzonych 6 września 2016 r. na Międzynarodowym Kongresie ERS w Londynie, gdzie uczestnicy dyskutowali o tym, jak usprawnić praktyczne aspekty podróży samolotem oraz jakie kroki należy podjąć, by zrealizować te zmiany.

Sprawozdanie z ankiety i warsztatów podsumowuje ustalenia dokonane w związku z ankietą i warsztatami oraz wskazuje kolejne kroki w ramach projektu.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie, prosimy o kontakt mailowy z Irene Ferrario (irene.ferrario@europeanlung.org) w celu uzyskania dalszych informacji.