Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Czy możesz latać?

Czy możesz latać?

Dlaczego mogę potrzebować dodatkowego zaopatrzenia w tlen podczas lotu?

Tlen stanowi ok. 21% powietrza, którym oddychamy. Zawartość tlenu w powietrzu zmniejsza się jednak wraz ze wzrostem wysokości, na jakiej się znajdujemy, np. podczas wspinaczki po górach lub podróży samolotem. Aby zapewnić ilość tlenu wystarczającą dla wszystkich osób na pokładzie, tlen wewnątrz samolotu jest sztucznie (pod ciśnieniem) utrzymywany na właściwym poziomie.

Tak dzieje się jednak do wysokości ok. 2,5 km nad ziemią. Powyżej tego poziomu zawartość tlenu w powietrzu spada do ok. 15%. Prowadzi to do obniżenia poziomu tlenu we krwi. Jeżeli nie masz problemów z płucami, spadek tlenu jest zbyt mały, by poczuć różnicę. Jeżeli jednak cierpisz na chorobę płuc, poziom tlenu w Twojej krwi może już być niski lub Twoje płuca mogą nie być w stanie właściwie funkcjonować, tak aby utrzymać zawartość tlenu we krwi na bezpiecznym poziomie. Niższy poziom tlenu we krwi może sprawić, że źle się poczujesz, jak również może pociągać za sobą negatywne skutki zdrowotne podczas lotu lub po nim. Dodatkowe zaopatrzenie w tlen utrzymuje zawartość tlenu we krwi na odpowiednim poziomie i chroni Cię przed zagrożeniami.

Czym jest próba niedotlenienia, czyli badanie zdolności do podróży samolotem?

W czasie próby niedotlenienia, czyli badania zdolności do podróży samolotem (fit to fly test), odtwarza się poziomy tlenu w samolocie i mierzy reakcję organizmu. Badanie polega na wdychaniu powietrza o mniejszej niż zwykle zawartości tlenu, dzięki czemu można zaobserwować, jak wpływa to na osobę badaną w warunkach kontrolowanych. Wyniki badania pokażą, czy potrzebujesz dodatkowego zaopatrzenia w tlen podczas lotu.

 

Jak przebiega badanie?

Najpierw lekarz musi pobrać od Ciebie próbkę krwi, aby zbadać jej zwykły poziom tlenu (gazometria).

Jeżeli poziom tlenu w Twojej krwi jest niski już na tym etapie, lekarz zaleci Ci zabranie ze sobą tlenu do samolotu. W takim przypadku nie będziesz musiał/a przechodzić badania zdolności do podróży samolotem.

Jeżeli poziom tlenu w Twojej krwi jest odpowiedni, lekarz może podejrzewać, że Twoje zdrowie jest zagrożone, i skierować Cię na próbę niedotlenienia, czyli badanie zdolności do podróży samolotem (fit to fly test).

Badanie polega na wdychaniu powietrza zawierającego 15% tlenu przez maskę lub ustnik nie dłużej niż przez 20 minut. Podczas badania lekarz będzie Cię obserwować, by móc kontrolować Twoją reakcję.

Lekarz zmierzy poziom tlenu w Twojej krwi za pomocą urządzenia zwanego oksymetrem, który puszcza niewielką wiązkę światła przez palec, ucho lub czoło. Jeżeli oksymetr wykaże, że poziom tlenu spadł poniżej zalecanej wartości, lekarz wstrzyma badanie i sprawdzi poziom tlenu za pomocą kolejnej próbki krwi.

W przypadku, gdy badanie trwa pełne 20 minut, pod jego koniec lekarz pobierze kolejną próbkę krwi, by zbadać poziom zawartego w niej tlenu.

Wyniki badania mogą być następujące:

Przez jaki czas badanie jest ważne?

Twój lekarz poinformuje Cię, jak długo ważne są Twoje wyniki badań. Powinny one być ważne tak długo, jak Twój stan zdrowia pozostaje bez zmian.

Jeżeli Twój stan zdrowia pogorszy się (np. w wyniku zaostrzenia się dolegliwości, niskiej saturacji w stanie spoczynku), konieczne będzie ponowne przeprowadzenie badań, aby sprawdzić Twoje zapotrzebowanie na tlen podczas następnego lotu.

Czy po tym badaniu będę znać wartość przepływu tlenu, jakiej będę potrzebować?

Wartość przepływu tlenu może wynosić 2 lub 4 litry na minutę.

W niektórych placówkach lekarz zdecyduje, jaka wartość byłaby dla Ciebie najlepsza, w oparciu o wyniki badania i ogólny stan zdrowia.

W innych konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań zwanych miareczkowaniem. W tym badaniu będziesz musiał/a powtórzyć badanie zdolności do podróży samolotem przy wartości 2 litrów tlenu na minutę. Jeżeli poziom tlenu wróci do stanu początkowego, będzie to wartość przepływu, jakiej będziesz potrzebować. W przypadku, gdy poziom tlenu nie wróci do akceptowalnego poziomu, lekarz zaleci Ci wartość 4 litrów na minutę.