Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Sympozjum o podróżowaniu samolotem na międzynarodowym kongresie europejskiego towarzystwa oddechowego (ERS) w Mediolanie, 2017 r.

Sympozjum o podróżowaniu samolotem na międzynarodowym kongresie europejskiego towarzystwa oddechowego (ERS) w Mediolanie, 2017 r.

W 2017 r. Europejska Fundacja na rzecz Płuc (ELF) kontynuowała badania nad potrzebami i problemami osób cierpiących na choroby płuc, personelu medycznego i innych interesariuszy oraz zorganizowała sympozjum na ten temat podczas Międzynarodowego Kongresu ERS w Mediolanie.

Celem dyskusji było:

•             lepsze zrozumienie perspektywy i potrzeb osób cierpiących na choroby płuc podczas podróżowania samolotem;

•             nakreślenie przeszkód dla podróżowania samolotem z punktu widzenia linii lotniczych; zgłębienie kwestii klinicznych przy ocenie zdolności do podróży samolotem osób z chorobami płuc;

•             lepsze zrozumienie sposobów poprawy jakości opieki dla osób cierpiących na choroby płuc i planujących podróż samolotem.

Dyskusję prowadzili Dan Smyth (były przewodniczący ELF) i Karl Sylvester (Cambridge University Hospitals).

PREZENTACJE I MÓWCY

Nagrania z sympozjum są dostępne w internecie pod linkami podanymi powyżej.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w tym projekcie, prosimy o kontakt mailowy z  Irene Ferrario.