Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Ankieta na temat podróży samolotem oraz sprawozdanie z warsztatów

Prawa osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności ruchowej podróżujących drogą lotniczą

Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1107/2006 (powszechnie zwane w skrócie Rozporządzeniem (WE) 1107/2006) wskazuje prawa niepełnosprawnych pasażerów linii lotniczych lub pasażerów o ograniczonej sprawności ruchowej.. Weszło ono w życie 15 sierpnia 2006 r. i w skrócie:

zakazuje liniom lotniczym odmowy rezerwacji lub wpuszczenia na pokład ze względu na ograniczoną sprawność ruchową lub niepełnosprawność pasażerów

gwarantuje pasażerom bezpłatną pomoc (na lotniskach lub na pokładzie), umożliwiającą im podróżowanie samolotem tak, jak wszystkim innym pasażerom

Przeczytaj pełny tekst Rozporządzenia WE w języku angielskim lub w Twoim języku:

 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l24132&from=EN

Dowiedz się więcej na temat swoich praw, klikając w ten link:https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_pl.htm

 Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Jeżeli jesteś obywatelem/ką UE, możesz skorzystać z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Karta ta daje Ci prawo dostępu do państwowej opieki medycznej podczas urlopu lub tymczasowego pobytu we wszystkich 28 krajach UE, na Islandii, w Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Karta jest bezpłatna. Jeżeli jeszcze nie posiadasz karty, sprawdź, jak ją uzyskać w Twoim kraju, ponieważ zasady jej wydawania są różne w całej UE.

Ważne jest, by mieć kartę ze sobą podczas podróży do krajów UE, ponieważ obejmuje ona wszelkiego rodzaju leczenie w ramach państwowej opieki zdrowotnej, jakiego możesz potrzebować, zanim wrócisz do domu.

Dzięki tej karcie będziesz mógł/mogła skorzystać z obsługi medycznej na takich samych warunkach i w tej samej cenie, jakie obowiązują wobec obywateli odwiedzanego kraju. Więcej informacji o zasadach funkcjonowania EKUZ oraz uprawnieniach znajdziesz na stronach Komisji Europejskiej:

Pod tym linkiem znajdziesz informacje i dane kontaktowe dla Twojego kraju:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=en#nationalinfo

Aplikacja Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Komisja Europejska udostępniła Aplikację Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), w której znajdziesz wyczerpujące informacje na temat terapii tlenowej, jak również innych metod leczenia, np. dializy czy chemioterapii.

Aplikacja mobilna jest dostępna w 25 językach i wyjaśnia, jak używać karty w 28 krajach UE oraz na Islandii, w Lichtensteinie, Norwegii i Szwajcarii.

Jest ona przydatna podczas podróży, ponieważ zawiera numery alarmowe, informacje dotyczące leczenia i kosztów oraz zasady wnoszenia o zwrot kosztów w ponad 28 krajach.

Podróżujący, którzy wymagają terapii tlenowej, mogą dowiedzieć się, jak je uzyskać w kraju, do którego podróżują. W aplikacji można znaleźć także linki do dostawców terapii tlenowej w każdym kraju UE.

Pobierz aplikację na swój telefon lub dow.