Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Bierne palenie tytoniu

Bierne palenie tytoniu

Bierne palenie występuje, kiedy osoba wdycha toksyczne opary znajdujące się w powietrzu lub na obiektach w otoczeniu i które powstały po wypaleniu papierosa. Dotyczy to także ekspozycji płodów na dym generowany przez palącą matkę.

 • Co to jest?

  Istnieją trzy rodzaje biernego palenia:

  • Główny strumień dymu: wdychany i wydychany przez osobę palącą tytoń
  • Strumień boczny dymu: unoszący się z końca zapalonego papierosa 
  • Dym osiadający: dym wchłonięty przez odzież lub meble 
 • Na czym polega szkodliwy wpływ?

  WHO klasyfikuje bierne palenie tytoniu jako przyczynę raka. Nie ma bezpiecznych poziomów ekspozycji. Bierne palenie tytoniu może spowodować przedwczesny zgon, choroby i niesprawność u dorosłych i dzieci.

  U dorosłych: wiadomo, że bierne palenie tytoniu powoduje raka płuc, kaszel, sapkę i inne choroby, takie jak choroba wieńcowa 

  U dzieci: bierne palenie tytoniu może nasilać objawy astmy i doprowadzić do nowych przypadków astmy. Może także powodować kaszel i sapkę oraz inne choroby, np. ucha środkowego.

  W trakcie spalania i palenia produktów tytoniowych generowanych jest ponad 4000 substancji chemicznych. Wiadomo, że ponad 250 spośród nich, które występują w dymie środowiskowym ma działanie toksyczne i rakotwórcze.

   Zagrożenia związane z ekspozycją na środowiskowy dym tytoniowy.


   

   

   

   

   

 • Jakie jest obciążenie?

  • W tym przypadku nie istnieje poziom bezpieczny
  • W 2002 r. w UE niemalże 80 000 zgonów osób dorosłych związanych było z biernym paleniem tytoniu 
  • Ponad 20 000 przypadków infekcji płuc w Wielkiej Brytanii związanych jest z biernym paleniem tytoniu
  • Każdego roku w Wielkiej Brytanii bierne palenie tytoniu powoduje ponad 120 000 chorób ucha środkowego
  • Każdego roku ponad 22 000 nowych przypadków sapki w Wielkiej Brytanii związanych jest z biernym paleniem tytoniu
  • W USA ponad 3000 zgonów rocznie z powodu raka płuc u osób niepalących tytoniu związanych jest z biernym paleniem
 • Bieżące i przyszłe potrzeby

  WHO i Komisja Europejska zadeklarowały, że każdy ma prawo do ochrony przed środowiskowym dymem tytoniowym. 

  Najlepszym sposobem ochrony przed ekspozycją jest wprowadzenie nowych przepisów wydzielających obszary wolne do dymu tytoniowego. Badania wykazały, że przepisy zakazujące palenia tytoniu zredukowały objawy ze strony płuc, poprawiły wyniki badań czynnościowych płuc i zredukowały liczbę ataków serca. 

  Wiele państw wprowadziło zakaz palenia w miejscach publicznych, a w niektórych krajach rozważa się wprowadzenie przepisów zmierzających do ochrony dzieci w prywatnych samochodach i na placach zabaw. 

  Palenie tytoniu przez matkę może także wpływać na płód. Dlatego też usługi pomocy w rzucaniu palenia powinny być skierowane i dostępne dla ciężarnych. 

  Inne obszary działań to: 

  • Osoby palące należy odseparować od niepalących
  • Powietrze należy oczyszczać i wentylować
  • Potrzebne są przepisy chroniące dzieci i kobiety w ciąży
  • Każdego roku w wyniku ekspozycji na środowiskowy dym tytoniowy na całym świecie umiera ponad 600 000 osób niepalących
  • Każdego roku z powodu chorób spowodowanych ekspozycją na środowiskowy dym tytoniowy traconych jest 10,9 miliona lat życia skorygowanych niesprawnością (DALY)
  • Środowiskowy dym tytoniowy może powodować kaszel i sapkę oraz inne choroby, np. ucha środkowego u dzieci