Otwórz wybór językaOpen language selection Polski Menu Wyszukaj
PODARUJ

Choroby płuc i informacje

European Lung Foundation (ELF) dostarcza wiarygodnych informacji o chorobach płuc i czynnikach ryzyka.

Informacje te pochodzą z European Lung White Book; obszernej publikacji, która omawia wpływ chorób płuc w Europie i wydana została przez European Respiratory Society. Każdy rozdział został przeanalizowany przez eksperta European Respiratory Society, aby mieć pewność, że dane są precyzyjne i wiarygodne.