Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

Η ΟΡΓAΝΩΣΗ

Ο κύριος φορέας του European Lung Foundation (ELF) είναι το Συμβούλιο του ELF. Δύο επιτροπές λειτουργούν υπό τις εντολές του Συμβουλίου. Αυτές περιλαμβάνουν την Επαγγελματική Συμβουλευτική Επιτροπή και τη Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών. Το γραφείο του ELF πραγματοποιεί τις καθημερινές εργασίες του ELF και εδρεύει στο Σέφιλντ της Βρετανίας.

O ELF είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εγγεγραμμένος στο Ηνωμένο Βασίλειο. (ΦΠΑ αριθμ.  115002774) και δωρεών (αριθμ. 1118930). 

 

Άτομα που απαρτίζουν την οργάνωση: ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΟΥ ELF, ΓΡΑΦΕIΟ ΤΟΥ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΟΥ ELF, & Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών

ΣΥΜΒΟYΛΙΟ ΤΟΥ ELF

Το Συμβούλιο του ELF αποτελεί το κεντρικό ελεγκτικό όργανο της οργάνωσης. Έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα εργασιών, τις δραστηριότητες και τον οικονομικό έλεγχο του ELF. Το έργο του Συμβουλίου είναι να καθοδηγεί το ίδρυμα και να επιβλέπει τις δραστηριότητές του. Το Συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ERS, εκπροσώπους των Συμβουλευτικών Επιτροπών Επαγγελματιών και Ασθενών, καθώς επίσης εξωτερικά μέλη.

ΓΡΑΦΕIΟ ΤΟΥ

Το γραφείο του ELF έχει έδρα στο Σέφιλντ της Βρετανίας. Το ELF αποτελεί εγγεγραμμένη επιχείρηση και φιλανθρωπική οργάνωση του ΗΒ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚH ΕΠΙΤΡΟΠH ΤΟΥ ELF

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Επαγγελματιών απαρτίζεται από ομάδα ειδικών της ERS και επαγγελματιών της πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης από το σύνολο της Ευρώπης. Καθοδηγούν το ELF στα θέματα για τα οποία πρέπει να γράψει και αξιολογούν όλο το έγγραφο υλικό που διατίθεται online, ώστε να εξασφαλίσουν ότι είναι επακριβές και αξιόπιστο.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή Επαγγελματιών μας είναι, στο σύνολό της, μέλος της European Respiratory Society (ERS).

Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών απαρτίζεται από Ευρωπαϊκές οργανώσεις ασθενών με αναπνευστικές νόσους, με μέλη τα οποία αντιπροσωπεύουν διάφορες ασθένειες, ώστε να εξασφαλιστεί πως εκπροσωπούνται εξίσου όλες οι πνευμονικές νόσοι. Στόχος είναι η ανάπτυξη μίας ενωμένης φωνής των οργανώσεων ασθενών με αναπνευστικές νόσους από όλη την Ευρώπη.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Ασθενών συνεργάζεται με το ELF για να παρέχει υψηλής ποιότητας ενημέρωση για την υγεία των πνευμόνων, να αναπτύσσει καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την υγεία και εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, καθώς επίσης να εξασφαλίζει πως η φωνή των ασθενών εκπροσωπείται μέσω των δράσεων της ERS, όπως η ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και η συμμετοχή σε συνέδρια. 

Past ELF Chairs