Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΕΣ

Το European Lung Foundation (ELF) εργάζεται για να επικοινωνήσει το έργο της European Respiratory Society (ERS) σε όσους βρίσκονται εκτός του κλάδου της πνευμονικής υγείας. Το ELF εργάζεται επίσης για να εξασφαλίσει ότι ο κόσμος με πνευμονοπάθειες και το ευρύ κοινό έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν τις έρευνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για το αναπνευστικό σύστημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, το ELF συμμετέχει σε πολλές, διαφορετικές δραστηριότητες.

 • Προώθηση της πνευμονικής υγείας

  Στόχος του ELF είναι να επικοινωνεί και να μεταφράζει το έργο της ERS σε όσους βρίσκονται εκτός του κλάδου που αφορά στο αναπνευστικό σύστημα.

  • Ο ιστότοπος του ELF παρέχει στον κόσμο πληροφορίες που αφορούν στους πνεύμονες, σε 8 διαφορετικές γλώσσες
  • Τα Ενημερωτικά δελτία του ELF, τα οποία έχουν συνταχθεί με ασθενείς και ειδικούς της ERS, παρέχουν αξιόπιστες και επακριβείς πληροφορίες για τους ασθενείς
  • Τα δελτία Τύπου και οι περιλήψεις επιτρέπουν σε ΜΜΕ και κοινό να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα του European Respiratory Journal (ERJ) και πρακτικά από το Συνέδριο της ERS
  • Οι Καθημερινές ειδήσεις για έρευνες και θεραπείες που αφορούν στο αναπνευστικό σύστημα παρέχουν στον κόσμο εύκολη πρόσβαση σε νέες εξελίξεις διεθνώς 
  • Οι καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως η  Παγκόσμια Ημέρα Σπιρομέτρησης, ενθαρρύνουν το κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο να μεριμνά για την πνευμονική υγεία του
  • Καταπιανόμενοι με προγράμματα της ΕΕ που προσανατολίζονται στους πνεύμονες εξασφαλίζουν διάδοση καίριων μηνυμάτων και ευρημάτων σε ασθενείς και κοινό
 • Συνδρομή ασθενών στην υγειονομική περίθαλψη

  Το ELF εργάζεται επίσης για να εξασφαλίσει ότι ο κόσμος με πνευμονοπάθειες και το ευρύ κοινό έχουν την ευκαιρία να επηρεάσουν τις έρευνες και τις κατευθυντήριες γραμμές για το αναπνευστικό σύστημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

  • Ένα δίκτυο και συμβουλευτική ομάδα οργανώσεων ασθενών ανά την Ευρώπη, καλύπτοντας όλους τους τομείς αναπνευστικών νόσων, συνδράμει και συμβουλεύει το ELF και την ERS 
  • Το European Patient Ambassador Programme  βοηθάει στην κατάρτιση ασθενών και τους στηρίζει στις επαφές τους με γιατρούς, υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικών και ΜΜΕ
  • Η διαχείριση της συνδρομής ασθενών σε Ομάδες Εργασίας της ERS διευκολύνει την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών που επικεντρώνονται στους ασθενείς και συναινετικές δηλώσεις 
  • Η επιλογή ασθενών για να πραγματοποιούν ομιλίες σε συμπόσια της ERS επιτρέπει να ακούγεται η φωνή των ασθενών στο Συνέδριο
  • Η ενθάρρυνση ασθενών να συζητούν θέματα που είναι σημαντικά γι' αυτούς με τους υπεύθυνους φορείς χάραξης πολιτικών ενισχύει τις θέσεις για τις αναπνευστικές νόσους σε  Ευρωπαϊκό επίπεδο