Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

ΣΥΜΒΟΛH ΑΣΘΕΝΩΝ

Το ELF αποτελεί τη φωνή των ασθενών στις δράσεις της European Respiratory Society (ERS). Η ERS αποτελεί ιατρικό οργανισμό ο οποίος παράγει κατευθυντήριες γραμμές, κονδύλια και δημοσιεύει έρευνες, διενεργεί εκπαιδευτικά προγράμματα και διεξάγει συνέδρια για επαγγελματίες του τομέα υγείας που καταπιάνονται με την υγεία και νόσους που αφορούν στους πνεύμονες. Ο κόσμος με πνευμονικές ασθένειες μπορεί να συνδράμει μέσω του ELF, ώστε να εξασφαλίσει πως η φωνή των ασθενών ακούγεται στις δράσεις της ERS.    

Εάν σας ενδιαφέρουν οποιεσδήποτε από αυτές τις ευκαιρίες, επικοινωνήστε με την info@europeanlung.org.

 • Το European Patient Ambassador Programme (ΕΡΑΡ)

  Θα θέλατε να χρησιμοποιήσουμε τις εμπειρίες σας για να βελτιώσουμε την υγειονομική περίθαλψη;

  Το EPAP αποτελεί δωρεάν πηγή online εκμάθησης, η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθάει ασθενείς και θεράποντες να αποκτούν γνώσεις και αυτοπεποίθηση, για να συμμετέχουν σε πλήθος διαφορετικών τομέων συνδρομής ασθενών. Οι εκπαιδευτικές ενότητες καλύπτουν:

  • Εξεύρεση πληροφοριών
  • Προωθητικές δράσεις
  • Κατευθυντήριες γραμμές
  • Έρευνα
  • Πολιτική για την υγεία 
  • Δραστηριότητες ΜΜΕ 

  Επισκεφθείτε το διαδικτυακό τόπο του EPAP για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε.

 • ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ERS

  Θέστε τις απόψεις των ασθενών στην καρδιά της υγειονομικής περίθαλψης, βοηθώντας στην ανάπτυξη νέων κατευθυντήριων γραμμών και δηλώσεων για σημαντικά θέματα που αφορούν στην υγεία των πνευμόνων.

  Μπορείτε να συνδράμετε σε όλα τα στάδια των κατευθυντήριων γραμμών της ERS:

  • Βοηθώντας στο να προσδιοριστούν ποια θέματα πρέπει να επιλυθούν
  • Απαντώντας σε έρευνα ώστε να κατανοηθούν οι εμπειρίες των ασθενών
  • Επανεξετάζοντας έγγραφα της ERS και βοηθώντας ώστε να συνταχθούν εκδόσεις για ασθενείς και το κοινό
  • Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες συνδράμουμε, μεταβείτε στις Ομάδες Εργασίας

   

 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ ERS

  Βοηθάτε επαγγελματίες να κατανοήσουν την πραγματικότητα του να ζει κανείς με την ασθένειά σας.

  Η ERS διενεργεί δια ζώσης και online εκπαιδευτικά προγράμματα για επαγγελματίες του τομέα υγείας σε πλήθος διαφορετικών θεμάτων. Μπορείτε:

  • Να συμμετάσχετε σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να διδάξετε σε επαγγελματίες πως είναι να ζει κανείς με μία ασθένεια
  • Να παρουσιάζετε και να απαντάτε σε ερωτήσεις σχετικά με τις εμπειρίες σας
  • Να παρέχετε μελέτες περιπτώσεων για εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Να βοηθάτε με επιδείξεις, ώστε να μπορούν οι επαγγελματίες να βελτιώσουν τις πρακτικές ικανότητές τους
  • Εάν σας ενδιαφέρει, επικοινωνήστε μέσω email με την info@europeanlung.org για να ενημερωθείτε εάν υπάρχουν τυχόν προσεχείς ευκαιρίες. 
 • Πιλοτικό πρόγραμμα ELF «Προτεραιότητες Ασθενή»

  Βοηθήστε στο σχεδιασμό του εξατομικευμένου μοντέλου καθοδήγησης ασθενών για τους επαγγελματίες υγείας και τους ασθενείς.

  Οι «Προτεραιότητες Ασθενή» είναι μια καινοτομία στην οποία ασθενείς παρέχουν συμβουλές για την ανάπτυξη ενός μοντέλου καθοδήγησης που θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες τους και ενημερώνουν τους επαγγελματίες υγείας σε τομείς που η παροχή πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναφορικά με τους ασθενείς είναι ελλιπής.  

  Οι πρώτες δύο θεματικές «Προτεραιότητες Ασθενή» θα επικεντρωθούν στους ακόλουθους τομείς:

  • Καρκίνος Πνεύμονα
  • Λεμφαγγειολειομυομάτωση (ΛΑΜ)