Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔYΝΟΥ

Παράγοντες κινδύνου

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν σε ακραίο βαθμό την υγεία και την ασθένεια των πνευμόνων. Θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε περισσότερο τους παράγοντες αυτούς και να πάρουμε μέτρα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της ζημιάς που προξενούν.