Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔYΝΩΝ

ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΏΝ ΚΙΝΔYΝΩΝ

Οι ‘επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου' είναι όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις βλαβερές συνέπειες της αναπνοής σε διάφορα σωματίδια, αέρια, αναθυμιάσεις ή καπνό στο χώρο εργασίας. Οι διαφορετικοί αυτοί παράγοντες συχνά αναφέρονται ως ουσίες. 

 • ΠερI τIνος πρOκειται

  Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τους χώρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να διασφαλίσει ότι υπάρχουν όρια σε γνωστές επιβλαβείς ουσίες. Αποφασίζονται από την Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (SCOEL) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η εξασφάλιση ασφαλών επιπέδων αρκετών επικίνδυνων ουσιών αποτελεί συνεχή πρόκληση. 

  Το κεφάλαιο αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα κύρια κίνητρα και αιτίες πνευμονικών παθήσεων στο χώρο εργασίας. Επισκεφθείτε το κεφάλαιο για κάθε μία νόσο για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συμπτώματα και τη θεραπεία των πνευμονικών παθήσεων που σχετίζονται με την εργασία. 

 • Ποιες εIναι οι επιβλαβεIς επιπτΩσεις

  Οι επιπτώσεις της έκθεσης σε ουσίες στο χώρο εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε αρκετές διαφορετικές πνευμονικές παθήσεις και βραχυπρόθεσμα προβλήματα. Η βλάβη που προκαλείται από την έκθεση ποικίλλει σε κάθε άνθρωπο και εξαρτάται από το χρόνο έκθεσης, το επίπεδο έκθεσης και άλλους παράγοντες, όπως αν το άτομο καπνίζει ή έχει οποιαδήποτε προ-υπάρχουσα ασθένεια ή χρησιμοποιεί προστατευτικό εξοπλισμό στην εργασία.

  Για κάποιες ουσίες, απαιτείται υψηλό επίπεδο έκθεσης για μεγάλη χρονική περίοδο ώστε να προκαλέσει πνευμονική πάθηση. Ωστόσο, η έκθεση σε κάποια υλικά (π.χ. αμίαντο) για μερικές εβδομάδες μπορεί να προκαλέσει κάποια πάθηση πολλά έτη μετά. 

  ΕπαγγελματικO Aσθμα

  Το άσθμα αποτελεί την πιο κοινή ασθένεια που προκαλείται από παράγοντες στην εργασία. Οι επαγγελματικοί παράγοντες κινδύνου μπορούν επίσης να επιδεινώσουν ένα υπάρχον άσθμα. 

  Μεταξύ 350 και 400 διαφορετικές ουσίες είναι γνωστό ότι προκαλούν επαγγελματικό άσθμα. Αυτές περιλαμβάνουν ουσίες από λαχανικά ή ζώα και ουσίες από μέταλλα, βαφές και χημικά. 

  Κάποιες από τις κύριες ουσίες περιλαμβάνουν:

  • Ακάρεα (τσιμπούρια, ακάρεα σκόνης)
  • Ανυδρίτες
  • Φύκια
  • Αρωματικές αμίνες
  • Αρθρόποδα
  • Διισοκυανικά
  • Βιολογικά ένζυμα
  • Ναρκωτικά
  • Μαλακόστρακα, θαλασσινά, ψάρια
  • Συλλιπάσματα
  • Αλεύρι
  • Μυκητοκτόνα
  • Μούχλα/ μύκητες
  • Μέταλλα
  • Μανιτάρια
  • Τεταρτοταγείς αμίνες
  • Φυτά
  • Βαφές αντίδρασης
  • Φυσικά προϊόντα φυτικής προέλευσης
  • Σκόνη ή φλοιός ξύλου
  • Γύρη
  • Διάφορα χημικά
  • Φυτικά κόμμεα
  • Αλειφατικές αμίνες (αιθυλαμίνες και άλλα)

  ΕπαγγελματικH ΧΑΠ

  Το 15-20% της ΧΑΠ θεωρείται ότι σχετίζεται με την επαγγελματική έκθεση. Αυτό οφείλεται στην έκθεση σε σκόνες ορυκτών, ερεθιστικά αέρια ή ατμούς στον αέρα. Κάντε κλικ στον παρακάτω πίνακα για να δείτε λίστα των ουσιών που μπορεί να οδηγήσουν σε ΧΑΠ.

  ΕπαγγελματικOς καρκIνος του πνεUμονα

  Μια τεράστια ποικιλία κλάδων και επαγγελμάτων μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα, ωστόσο οι περισσότεροι επαγγελματικοί καρκίνοι του πνεύμονα προκαλούνται από αμίαντο. Έρευνα έχει ανακαλύψει διάφορες ουσίες που σχετίζονται με τον καρκίνο του πνεύμονα - κάποιες με περιορισμένες ενδείξεις και άλλες με επαρκείς ενδείξεις ώστε να αποδειχθεί συσχετισμός.

  ΕπαγγελματικH νOσος του υπεζωκOτα (συμπεριλαμβανομEνου του μεσοθηλιΩματος)

  Η νόσος του υπεζωκότα σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με την έκθεση σε αμίαντο. Αν και η χρήση αμίαντου είναι πλέον παράνομη, οι άνθρωποι που είχαν εκτεθεί στην ασθένεια σε νεαρή ηλικία ζουν με μεσοθηλίωμα σε μεγάλη ηλικία, καθώς τα συμπτώματα της νόσου μπορούν να χρειαστούν έως και 50 χρόνια για να εμφανιστούν.  

  ΟξεIς τραυματισμοI εισπνοHς

  Αυτό συμβαίνει από ένα και μόνο περιστατικό το οποίο οδηγεί σε ξαφνική και εκτεταμένη έκθεση σε ένα υλικό, όπως διαρροή χημικών, φωτιά, εκρήξεις αερίων ή έκθεση σε μεγάλες ποσότητες σκόνης.

  Προκαλείται από έκθεση σε ερεθιστικά αέρια, όπως αμμωνία, όζον ή χλώριο, οργανικές χημικές ουσίες όπως δακρυγόνο αέριο ή αέριο μουστάρδας, μεταλλικές ενώσεις όπως ατμοί υδραργύρου ή αναθυμιάσεις μετάλλου, ή πολύπλοκα μίγματα αερίων και σωματιδίων όπως μίγματα διαλυτών ή καπνό φωτιάς.

  ΕπαγγελματικEς λοιμΩξεις

  Οι λοιμώξεις αυτές προκύπτουν από έκθεση σε βακτήρια και περιλαμβάνουν φυματίωση (TB), πυρετό Q, σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο (SARS), ιλαρά και νόσο των λεγεωνάριων. 

  Η κύρια ομάδα ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο είναι οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης οι οποίοι θεραπεύουν τις ασθένειες σε τρίτους.

  ΔιAμεσες επαγγελματικEς πνευμονοπAθειες 

  Υπάρχουν αρκετές σπάνιες διάμεσες πνευμονοπάθειες που συνδέονται με την επαγγελματική έκθεση. Αυτές οι ασθένειες είναι ευρέως γνωστές ως πνευμονοκονίαση και περιλαμβάνουν γνωστές αιτίες, όπως άνθρακας, αμίαντος και σκόνη, καθώς και άλλες λιγότερο γνωστές αιτίες, όπως κρυσταλλικό πυρίτιο, τιτάνιο και αλουμίνιο. 

  Μια άλλη σημαντική διάμεση πνευμονοπάθεια είναι η εξωγενής αλλεργική κυψελίτιδα, η οποία προκαλείται από αλλεργική αντίδραση σε μία ουσία. Οι αιτίες μπορεί να περιλαμβάνουν περιττώματα και φτερά πουλιών, υγροποιημένο νερό από συστήματα κλιματισμού, βακτήρια στον αχνό από καυτούς λουτήρες, και μουχλιασμένες ουσίες όπως πριονίδι, τυρί, σανό, άχυρο ή σιτάρι.

 • ΕπιβAρυνση

  Η έκθεση σε σωματίδια, αέρια, αναθυμιάσεις ή καπνό στο χώρο εργασίας είναι υπεύθυνη για:

  • Το 15% όλων των καρκίνων του αναπνευστικού συστήματος σε άνδρες και το 5% σε γυναίκες
  • Το 15-20% όλων των κρουσμάτων άσθματος ενηλίκων
  • Το 15-20% των κρουσμάτων χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) 
  • Το 10% όλων των κρουσμάτων διάμεσης πνευμονοπάθειας
 • ΤρEχουσες και μελλοντικEς ανAγκες

  Εθνικοί και διεθνείς φορείς ορίζουν τις μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις στο χώρο εργασίας για ευρύ φάσμα ουσιών. Ωστόσο, τα όρια αυτά δεν καθορίζονται συνήθως σε επίπεδο που μπορεί να αποφύγει ένα άτομο να εμφανίσει αλλεργία σε μία ουσία. Μελλοντικά, τα όρια στο χώρο εργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ποια επίπεδα ουσιών μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες, πέραν των επαγγελματικών παθήσεων.

  Αν μια επαγγελματική ασθένεια είναι αναμενόμενη, οι επαγγελματίες του τομέα υγείας πρέπει να λάβουν υπόψη κάθε μία εργασία στην οποία έχει απασχοληθεί ο ασθενής, καθώς κάποιες παθήσεις καθυστερούν να εμφανίσουν συμπτώματα για αρκετά χρόνια.