Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

Δικαιωματα επιβατων αεροπορικών πτησεων

Δικαιωματα επιβατων αεροπορικών πτησεων

Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς

Ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 1107/2006 (συνήθως αναφέρεται εν συντομία ως Κανονισμός (ΕΕ) Αρ. 1107/2006) ορίζει τα δικαιώματα των αεροπορικών επιβατών με αναπηρία ή με μειωμένη κινητικότητα.

Τέθηκε σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2006 και, με λίγα λόγια:

Απαγορεύει στις εταιρείες να αρνούνται την κράτηση θέσης ή την επιβίβαση σε επιβάτες λόγω της μειωμένης κινητικότητας ή της αναπηρίας των επιβατών

Εγγυάται ότι οι επιβάτες θα λάβουν, χωρίς χρέωση, βοήθεια (στα αεροδρόμια και στα αεροσκάφη) που τους επιτρέπει να ταξιδέψουν με αεροσκάφος όπως κάθε άλλος επιβάτης

Διαβάστε το πλήρες κείμενο των κανονισμών της ΕΕ στα Αγγλικά ή στη γλώσσα σας: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=LEGISSUM%3Al24132

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, μεταβαίνοντας στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_el.htm

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Αν είστε πολίτης της ΕΕ, δικαιούστε Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ).

Η κάρτα σάς δίνει δικαίωμα πρόσβασης στην παρεχόμενη από το κράτος ιατρική περίθαλψη, κατά τη διάρκεια των διακοπών ή της προσωρινής παραμονής σας στις 28 χώρες της ΕΕ, καθώς και στην Ελβετία, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία.

Η κάρτα διατίθεται χωρίς χρέωση.

Αν δεν διαθέτετε ακόμη την κάρτα, ελέγξτε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να την αποκτήσετε στη χώρα σας, καθώς η διαδικασία έκδοσης μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε χώρα της ΕΕ.

Είναι σημαντικό να πάρετε την κάρτα μαζί σας όταν ταξιδεύετε σε χώρα της ΕΕ, καθώς καλύπτει κάθε παρεχόμενη από το κράτος θεραπεία που μπορεί να χρειαστείτε πριν επιστρέψετε στη χώρα σας.

Με την κάρτα θα μπορείτε να λάβετε ιατρικές θεραπείες με τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος που ισχύει και για τους κατοίκους της χώρας όπου ταξιδεύετε. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της ΕΚΑΑ και τα δικαιώματά σας, δείτε τις [1}σελίδες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής{2]:

Επίσης, από τον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας για τη χώρα σας:

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=563&langId=el#nationalinfo