Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΙΚEΣ ΝOΣΟΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡIΕΣ

Το European Lung Foundation (ELF) παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με ευρύ φάσμα πνευμονικών νόσων και τους παράγοντες κινδύνου τους.

Οι πληροφορίες αυτές λαμβάνονται από το European Lung White Book, μία εκτενή έκδοση η οποία επισημαίνει τον αντίκτυπο των πνευμονικών νόσων στην Ευρώπη, εκδοθείσα από την European Respiratory Society. Κάθε κεφάλαιο έχει αναθεωρηθεί από ειδικό της European Respiratory Society προκειμένου να εξασφαλιστεί η ακρίβεια και αξιοπιστία του.