Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

ΟΜAΔΕΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ

Η European Respiratory Society (ERS) χρηματοδοτεί ειδικούς της υγείας των πνευμόνων ώστε να συντάσσουν έγγραφα τα οποία παρέχουν καθοδήγηση σε επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης ως πως το πώς να διαγιγνώσκουν, να θεραπεύουν και να διαχειρίζονται διαφορετικές πνευμονικές ασθένειες και σχετικά θέματα. Αναπτύσσονται από ομάδες που ονομάζονται Ομάδες Εργασίας.

Το European Lung Foundation (ELF) έχει τη συνδρομή ασθενών στα διάφορα στάδια των Ομάδων Εργασίας της ERS για:

 • ΧρOνιος βHχας

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Να εξετάσουμε την έρευνα για το βήχα ώστε να αποφασιστεί εάν ένας βήχας που δεν εξαλείφεται έπειτα από 8 εβδομάδες θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή πνευμονική πάθηση, και όχι ως σύμπτωμα μίας άλλης ασθένειας.

  συνδρομη ασθενων

  Ασθενείς με αυτήν την κατάσταση καλούνται να μοιραστούν την εμπειρία τους σε έναν ιστότοπο. Η παρουσίαση των εντυπώσεων των ασθενών δόθηκε στο ετήσιο συνέδριο της ERS το 2013 και η έρευνα αυτή δημοσιεύθηκε στο περιοδικό της Ευρωπαϊκής Πνευμονολογικής Εταιρείας το 2014.

  περιληψη

  Ένα φυλλάδιο σχετικά με αυτό το θέμα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ELF.

  Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στο εκπαιδευτικό site της ERS.

   

 • Aτομα με πνευμονικEς ασθEνειες τα οποIα καπνIζουν

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  Για να μάθετε εάν το να διαγνωστεί κανείς με πνευμονική ασθένεια αλλάζει τον τρόπο που σκέφτονται οι καπνιστές για το κάπνισμα και προσπαθούν να το κόψουν, τι σκέφτονται για τις διάφορες θεραπείες και τι τους λένε γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό για το κάπνισμα.

  συνδρομη ασθενων 

  Πάσχοντες από τη νόσο κλήθηκαν να μοιραστούν τις εμπειρίες τους μέσω online έρευνας. Ο σχολιασμός θα συμπεριληφθεί στο έγγραφο με τις κατευθυντήριες γραμμές.

  Η έρευνα θα δημοσιευθεί σε κάποιο ιατρικό ιστορικό το 2015 και θα αναφέρεται στο φυλλάδιο με τις κατευθυντήριες οδηγίες

  περιληψη 

  Όταν δημοσιευθεί το σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών, η δημόσια έκδοση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ELF.

  Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στο εκπαιδευτικό site της ERS.

   

 • ΠνευμονικH αποκατAσταση

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Για παροχή κατευθυντήριων γραμμών σε σχέση με την πνευμονική αποκατάσταση για τα άτομα με πνευμονικές παθήσεις 

  συνδρομη ασθενων 

  Πάσχοντες κλήθηκαν να επανεξετάσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες και να προβούν σε σχολιασμό. Ο σχολιασμός εστάλη στην Ομάδα Εργασίας και χρησιμοποιήθηκε για τη σύνταξη δημόσιας έκδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών 

  περιληψη 

  Η δημόσια έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών είναι πλέον διαθέσιμη προς λήψη εδώ. Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες δημοσιεύονται ως έγγραφο στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (AJRCCM) και είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα η-εκμάθησης της ERS.

 • ΧΑΠ και σωματικH δραστηριOτητα

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη σωματική άσκηση, για τα άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), εξετάζοντας όλες τις έρευνες επί του θέματος

  συνδρομη ασθενων

  Καλούμε πάσχοντες να επανεξετάσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες και να προβούν σε σχολιασμό. Ο σχολιασμός θα σταλεί στην Ομάδα Εργασίας και θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη δημόσιας έκδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών.

  περιληψη 

  Ένα φυλλάδιο σχετικά με αυτό το θέμα θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ELF.

  Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στο εκπαιδευτικό site της ERS.

 • ΣοβαρO Aσθμα

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Να παρέχει κατευθυντήριες γραμμές για τη διάγνωση και θεραπεία σοβαρού άσθματος, χρησιμοποιώντας τις τελευταίες έρευνες και τεχνογνωσίες από το σύνολο της Ευρώπης

  συνδρομη ασθενων 

  Καλούμε πάσχοντες να επανεξετάσουν τις κατευθυντήριες οδηγίες και να προβούν σε σχολιασμό. Ο σχολιασμός θα σταλεί στην Ομάδα Εργασίας και θα χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη δημόσιας έκδοσης των κατευθυντήριων οδηγιών.

  περιληψη 

  Η δημόσια έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών είναι διαθέσιμη στο διαδικτυακό τόπο του ELF.

   

 • ΙδιοπαθHς πνευμονικH Iνωση

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

  Να αναθεωρεί κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την IPF που δημοσιεύθηκαν το 2011, ώστε να συμπεριλάβει νέα έρευνα σχετικά με θεραπείες και την αντίληψη των ασθενών.

  συνδρομη ασθενων

  Πάσχοντες και οργανώσεις ασθενών υπέβαλαν τα σχόλιά τους μέσω ομάδας εστίασης.

  περιληψη 

  Ο σχολιασμός θα συμπεριληφθεί στο έγγραφο με τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν δημοσιευθεί το σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών, η δημόσια έκδοση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ELF.

  Οι πλήρεις κατευθυντήριες οδηγίες θα είναι διαθέσιμες στο εκπαιδευτικό site της ERS.

   

 • Η τηλεπαρακολούθηση στον Κατ' Οίκον Μη Επεμβατικό Μηχανικό Αερισμό

  ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

  Να αναλυθεί η τρέχουσα κατάσταση των υπηρεσιών MEMA και να γίνει αποδεκτή μια δήλωση ως προς τις τυπικές διαδικασίες, τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις. Να συμπεριληφθεί η οπτική πλευράτων ασθενών όσον αφορά τις εμπειρίες του κόσμου από τον κατ' οίκον μη επεμβατικό μηχανικό αερισμό (MEMA) και τις προτάσεις τους για την τρέχουσα και τη μελλοντική μέθοδο.

  ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

  Μια μικρή ομάδα ασθενών ζητήθηκαν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη του ιστότοπου και να βοηθήσουν στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Οι ασθενείς που επηρεάστηκαν από την κατάσταση αυτή καλούνται να μοιραστούν τις εμπειρίες τους στον ιστότοπο.

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ

  Ο σχολιασμός θα συμπεριληφθεί στο έγγραφο με τις κατευθυντήριες γραμμές. Όταν δημοσιευθεί το σύνολο των κατευθυντήριων οδηγιών, η δημόσια έκδοση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του ELF.

   

 • Μη οφειλόμενη σε κυστική ίνωση (ΚΙ) βρογχεκτασία

  Στόχος της Ομάδας Δράσης 

  Το Ευρωπαϊκό Πνευμονολογικό Ίδρυμα (ELF) ασχολείται με διάφορα προγράμματα που αφορούν την βρογχεκτασία:

  • Ομάδα δράσης ERS για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης (οδηγού) για την έρευνα που είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της κατάστασης, σε άτομα με βρογχεκτασία που κατοικούν ανά την Ευρώπη
  • Ενημέρωση της συνεχούς ανάπτυξης της ERS clinical research collaboration (CRC) για τη δημιουργία ενός πανευρωπαϊκού μητρώου βρογχεκτασίας. Η πρωτοβουλία αυτή ονομάζεται EMBARC (European Multicentre Bronchiectasis Audit and Research) Collaboration) 
  • Χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ πρόγραμμα που ονομάζεται iABC (εισπνεόμενα αντιβιοτικά για τη βρογχεκτασία και την ΚΙ) για την ανάπτυξη καλύτερων αντιβιοτικών για άτομα με βρογχεκτασία και ΚΙ
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο για ιατρούς και ασθενείς, όσον αφορά τη θεραπεία και τη διαχείριση της βρογχεκτασίας, χρηματοδοτούμενο από την ERS

  Συμμετοχή ασθενούς

  Συστάθηκε η Ομάδα Συμβουλευτικής Ασθενών (ΟΣΑ), που αποτελείται από άτομα με BE και γονείς παιδιών με βρογχεκτασία ανά την Ευρώπη, και παρέχει συμμετοχή σε όλα αυτά τα προγράμματα. Τα μέλη μπορούν να δηλώσουν υποψηφιότητα για να αφοσιωθούν ή να συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο συγκεκριμένων προγραμμάτων.

  Μπορείτε να εγγραφείτε στην ΟΣΑ στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση Sarah Masefield

  Περίληψη

  Ενημερώσεις και δημοσιεύσεις διατίθενται στην τοποθεσία web του ELF και μέσω του ενημερωτικού δελτίου του ELF.