Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

EΡΕΥΝΑ

EΡΕΥΝΑ

Κάθε χρόνο, χορηγούνται υποτροφίες ERS/ELF σε νέους επιστήμονες στην Ευρώπη που διενεργούν έρευνα η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τη θεραπεία ασθενών με πνευμονική νόσο. Τους παρέχεται χρηματοδότηση για να επισκεφθούν άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να μάθουν νέες δεξιότητες τις οποίες μπορούν να μεταφέρουν στην πατρίδα τους. Οι επιστήμονες αυτοί παρέχουν τακτικές ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της έρευνάς τους:

Διαβάστε τα blog ερευνών για να ανακαλύψετε πώς εργάζονται οι επιστήμονες για να βελτιώσουν θεραπείες για πνευμονοπαθείς.

Όλες οι έρευνές μας διενεργούνται στην αγγλική γλώσσα