Ανοικτή επιλογή γλώσσαςOpen language selection ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μενού Αναζήτηση
ΔωρεΑ

EΡΓΑ

Το ELF συμμετέχει σε σειρά από μεγάλα ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Το ELF συμβάλλει στα έργα αυτά μέσω διαχείρισης δικτυακών τόπων, εξασφαλίζοντας ότι οι πληροφορίες σχετικά με το έργο είναι εύκολο να κατανοηθούν από το ευρύ κοινό, και κοινοποιώντας βασικά ευρήματα και εξελίξεις.